0 In Slægt

Andagtsbogen

Max var min fars ældre bror og store forbillede. Ni år i aldersforskel var der mellem dem, så fælles leg derhjemme, var der næppe meget af. Max´s interesser kender vi ikke meget til. Min far var et åbenlyst naturmenneske med et vågent øje for omgivelsernes mangfoldighed. Max blev født på Grevens Mølle i Horne i året 1900. Min far blev født på Øster Møllen i Horne i året 1909 og begge gik de i Horne Skole, hvor de gennemførte tidens obligatoriske skolepligt og begge blev de døbt og konfirmeret i Horne Kirke.

Da Max i 1913 begyndte sin konfirmationsforberedelse på Horne Præstegård, fik han udleveret en lille andagtsbog som indeholdt nogle nyttige, med omhu udvalgte og kortfattede tekster.

Den lille andagtsbog er i skrivende stund 119 år gammel. Velholdt. Lidt mærket af tidens ælde og papirs tendens til at gulne, men i øvrigt uden nogen form for slid eller tegn på flittig brug for den sags skyld.
Ingen æselører, ingen krøllede sider og ingen  afslørende blyantstreger, tegninger eller noteafmærkninger sådan som vi ellers kender dem fra vor egen tids skole et halvt hundrede år senere. 

Max var et ordensmenneske med et åbent øje for hvad denne verden kunne byde på. Den metie havde han givetvis lært i barndomshjemmet hvor orden, redelighed og anstændighed var selvfølgelige parametre og som ikke var til diskussions prøvelse.

Ikke ét eneste æseløre og ikke én eneste krøllet side var der i Max´s andagtsbog og næppe heller havde der stået  noget ufordelagtigt om  hans relative korte liv i en skudsmålsbog om der havde været en sådan. Hans dannelsesrejse til Argentina og Tiden i Hamburg bød på mange særprægede oplevelser ligeså hans virke på Odense Skibsværft. I Hamburg boede han hos en paraplymager og når han besøgte hjemmet i Horne, havde han oftest paraplyer med hjem.

Max endte sine dage på Epidemisygehuset i Odense, en blindtarmsbetændelse satte en stopper for hans videre færd her på jorden, blot nogle få dage før hans 29 års fødselsdag. Max havde da blot  været gift i 2½ år med Katrine. Katrine og Max havde ingen børn.


You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply