In Slægt

Lars og Karens piger

Lars Wikkelsø og Karen Guhl’s piger

… Søstrene Sofie Katrine Wikkelsø og Marie Kirstine Wikkelsø havde i sidste fjerdedel af 1800-årene en garn- og broderiforretning i Østergade i Faaborg. Ikke at det var en egentlig levevej, men blot snarere lidt sysleri for en hobbybetonet interesse for strikning og broderi.

Søstrene var døtre af Skomager Lars Wikkelsø og hustru, Karen Guhl, i Horne. Tre børn var der i søskendeflokken. De to piger og så drengen Anders.
Anders blev udlært skomager ligesom faderen. Han blev gift med Severine Marie Hansdatter Bønneland og de to blev fjerdeparten af mine otte oldeforældre, som i øvrigt alle boede i Horne.

Den første af pigerne, Sofie Katrine, blev født i december måned 1839 i Horne. Hun blev døbt i Horne Kirke. Det var Frøken M. F. Toxverth som bar hende til dåben og Frøken H. A. Toxverth, Faaborg, stod ved siden. Fadderne var Rasmus Rauland, Poul Christiansen og Hans Wikkelsø.
Dåbsbarnets moder, Karen Guhl, havde som ugift været ansat hos frøknerne Toxverth’s forældre i Faaborg og bekendtskabet og kontakten med Toxverth-døtrene var blevet vedligeholdt efter at Karen Guhl, 1½ år tidligere, var flyttet fra byen for at gifte sig.
Sofie Katrine voksede op i Horne. Gik i skole dér og blev konfirmeret i Horne Kirke den første søndag efter Påsken 1854. Efter skolegangen havde hun forskellige pladser og én af dem bragte hende til Faaborg hvor hun traf hendes tilkommende mand, Snedkersvend Jørgen Thor Bruun som var yngste barn af Skomagermester H. P. Bruun.
Sofie Katrine og Jørgen Thor Bruun flytter til København.  De bosætter dem på adressen Murergade 15 på Nørrebro, hvor Jørgen Thor arbejder ved sit fag.
Sofie Katrine og Jørgen Thor havde ét barn, Lars Peter Bruun som blev født den 2. november 1878. Han bliver hjemmedøbt den 24. november og fremvises i Sct. Johannes Kirke den 4. maj 1878.
I 1892 vender Sofie Katrine og Jørgen Thor tilbage til Faaborg hvor de bosætter dem i Østergade. Deres søn, Lars Peter Bruun, bliver konfirmeret i Faaborg Kirke den 9. april 1893.
Jørgen Thor Bruun døde i 1917. 76½ år gammel. Han havde virket som detaillist (købmand) og han og Sofie Katrine levede deres sidste år af deres opsparede kapital. Deres sidste fælles adresse var Østergade 25 i Faaborg hvor også Sofie Katrine boede til sin død.
Sofie Katrine Bruun, f. Wikkelsø, døde på Faaborg Sygehus i juni måned 1920. 80 år gammel.  Hun blev begravet på Gl. Assistent Kirkegård i Faaborg en uges tid senere…

Derhjemme blev mørkningstimen blandt andet ofte brugt til fortællinger om ”Slægten”. Ingen af os børn var dog ret gamle, da denne tradition blev brudt. Dels begrundet i, at drengene fik bypladser og pigerne jobs i huset hos forskellige familier og dels i det faktum, at fyraften dengang var en noget mere flydende størrelse, end den er nu om dage. Så en samling i mørkningstimen hørte med tiden lige så stille op, idet vi oftest kom dryssende hjem på forskellige tidspunkter.
… Lars Wikkelsø og Karen Guhl’s døtre, Sofie Katrine og Marie Kirstine, fik egentlig aldrig den store opmærksomhed, når der blev fortalt derhjemme. Lillebroderen Anders var vores oldefar og det var ham, der for det meste blev talt om.

Den anden søster,  Marie Kirstine Wikkelsø, blev født i september måned 1841 som det andet barn i søskendeflokken. Ved dåben blev hun frembåren af mosteren, Petrine Guhl fra Faaborg og Dorthea Madsdatter stod ved siden. Fadderne var Christian Wikkelsø, Christian Larsen og Herman Guhl. Hendes skolegang gennemførte hun i Horne og hendes konfirmation blev gennemført den 1. søndag efter Mikkelsdag 1855, som var den 30. september.
Marie Kirstine tjente i Horne og havde naturligt nok også nogle pladser i Faaborg, hvor hun traf sin tilkommende, Lars Jensen. Lars var 7 år yngre end Marie Kirstine. Han var født og opvokset på Æbelø og var så havnet i Faaborg.
På et tidspunkt efter giftemålet boede Marie Kirstine og Lars på Østerbrogade. Senere bosatte de dem på hjørnet af Østergade og Sundstræde i Faaborg. Marie Kirstine og Lars fik ingen fælles børn, men havde dog en plejesøn ved navn Jens Marius Rasmussen som var født den 13. april 1881 i Øster Egense, Norup Sogn, Lunde Herred i Odense Amt.
Lars var en mand med mange gøremål. Han var blandt andet beskæftiget som vognmand og som entreprenør. I begyndelsen af 1880’erne forpagtede han Sundet ved Faaborg med henblik på at tørlægge arealet og at udføre rørskær. I årene efter brugte han store mængder opmærksomhed, energi, arbejde og temmelig mange penge på at gennemføre sine planer. Imod tørlægning af Sundet var der en del blandt byens indbyggere og lodsejere af tilstødende parceller, hvilket bevirkede, at tørlægningen rent faktisk blev forpurret. Senere overtog byen igen vedligeholdelsen af Sundet og denne gang blev en tørlægning gennemført og de anlagte græsarealer blev lejet ud.
Hvorvidt Lars’ kostbare eventyr med Sundet har haft nogen indflydelse på hans og hustruens ægteskabelige status, skal være usagt. Men Marie Kirstine og Lars Jensen blev separeret.
Lars Jensen døde i november måned 1916. På dette tidspunkt var en egentlig skilsmisse endnu ikke gennemført. Lars blev begravet på Ny Assistent Kirkegård seks dage efter hans død.
Sine sidste år boede Marie Kirstine i ”Stiftelsen af 2. januar” i Kirkestræde i Faaborg. Hun døde 77 år gammel i juni måned 1919 og blev seks dage senere begravet på den gamle kirkegård ved Kirken
Guhl pigernes giftemål, med deres respektive ægtemænd, kender vi pt. intet til. De er muligvis begge blevet gift borgerligt…

You Might Also Like