Browsing Category

Slægt

In Guhl/ Slægt

Hans Jørgen, Maren og Dorthea Cathrine

Hans Michael Jørgensen Guhl  født i Faaborg på Sydfyn den 10. marts 1769, de fleste af sine dage kaldet Hans Jørgen Guhl, var min tiptip oldefar. Hans Jørgen Guhl var søn af den navnkundige Skomagermester og Felbereder Jürgen Daniel Guhl som var kommet her til landet sydfra og havde nedsat sig som selvstændig i byens hovedstrøg.

Hans Jørgen Guhl var den syvende i en søskendeflok på ni om de havde levet alle sammen. I sine unge dage havde Hans Jørgen været matros, men var så gået i skomagerlære og havde lært håndværket hos en lokal mester.
1795 gifter Hans Jørgen sig med Maren Hansdatter i Diernisse kirke.

Om det kan vi læse: “… Søndagen den 10. July blev Ung Karl og Skomagersvend Hans Jørgensen Guul af Faaborg trolovet af Capellan Hr. Dahlstrøm til Pigen Maren Hansdatter af Diernisse Sogn på …
Copuleret den 5. august 1795 af Capellan Dalhstrøm…”
For deres indentitet caverer (garanterer) forloverne C. Dreyer og Niels Olsen.
Continue Reading →

In Slægt

En onsdag i 1756

“…Onsdag den 28. april 1756 lod skomager Jørgen Daniel Gul fæste et skøde pant på et hus af Johan Hofmeir…”

Sådan starter ordlyden i et dokument som bekræfter, at min 3 x tip oldefar i året 1756 indgik handelsaftale om køb af et hus, som lå frit i den nedre endes sydlige side af Østergade i Faaborg, med indhegnet gård og waaning (beboelse) ret ud til vandet – Faaborg Fjord og Sundet forstås.

Købesummen var sat til 126 rigsbankdalere. En femtedel af beløbet havde Jørgen Daniel Guhl som opsparing. Resten lånte han.

Samme måned som handelen fandt sted havde den dengang 36 årige Skomager Jørgen Daniel Guhl trolovet sig med den 27 årige pige Catharina Rasmusdatter Braad, der var datter af  byens pottemager.
Hendes forældres bopæl er vi lidt usikre på, men et sted læser man, at de boede ved “braaddet” hvor bølgerne brækkede og slog ind mod land.

Jørgen Daniel Guhl slutter handel med Johan Sebastian Hofmeir som i dokumentet ses som værende murermester i byen. Til handelen låner Jørgen Daniel Guhl 100 rigsbankdalere af en bonde i Bøjden ved navn Hans Lund og den sidste femtedel af handelssummen havde han som sagt selv.

Måneden efter gifter Jørgen Daniel Guhl sig med Catharina i Faaborg Kirke. Med sig ind i ægteskabet bringer Katharina en 8 årig søn som hed Rasmus og som senere ses som skomager i Grønnegaden.
Sytten år senere – i 1773 –  køber Jørgen Daniel Guhl yderligere tre parceller i Østergade på den sydlige side af vejen.
Det gør han med henblik på, at forbedre sine muligheder for at udføre sit sidehverv som felbereder med garvning og tørring af de huder og skind som han opkøbte af omegnens bønder. Han har ved garvning af egne skind brug for at kunne henlægge store bunker barkflis nær sit værksted og at kunne lægge de garvede huder og skind ud på jorden til tørring.
En del af huderne og skindene brugte han til fremstilling af fodtøj til byens borgere. En anden del af skindene udskibede han til øerne og Sønderjylland og handlede både skind og fodtøj ved markedsdage rundt om i landet.
Flere af byens feltberedere gik dengang sammen om at leje skib for at få fragtet deres varer til forskellige bestemmelsessteder.

Jørgen Daniel Guhls økonomiske habitus kender vi ikke så meget til ud over, at han efterlod sig en del sølvtøj, hovedvandsæg, bøger og andre effekter. At han har haft overskud til i 1790 at lade sig selv og hustruen portrættegne af byens kunstmaler Søren Læssøe Lange, antyder nok, at han og hustruen har haft lidt ud over det mest almindelige til dagen og vejen.
Jørgen Daniel Guhl var selvstændig skomagermester i en lang årrække til trods for, at han aldrig tog borgerbrev som mester.

Han døde 92 år gammel i 1812 efter at have været enkemand i 17 år.

In Slægt

Lars og Karens piger

Lars Wikkelsø og Karen Guhl’s piger

… Søstrene Sofie Katrine Wikkelsø og Marie Kirstine Wikkelsø havde i sidste fjerdedel af 1800-årene en garn- og broderiforretning i Østergade i Faaborg. Ikke at det var en egentlig levevej, men blot snarere lidt sysleri for en hobbybetonet interesse for strikning og broderi.

Søstrene var døtre af Skomager Lars Wikkelsø og hustru, Karen Guhl, i Horne. Tre børn var der i søskendeflokken. De to piger og så drengen Anders.
Anders blev udlært skomager ligesom faderen. Han blev gift med Severine Marie Hansdatter Bønneland og de to blev fjerdeparten af mine otte oldeforældre, som i øvrigt alle boede i Horne.

Den første af pigerne, Sofie Katrine, blev født i december måned 1839 i Horne. Hun blev døbt i Horne Kirke. Det var Frøken M. F. Toxverth som bar hende til dåben og Frøken H. A. Toxverth, Faaborg, stod ved siden. Fadderne var Rasmus Rauland, Poul Christiansen og Hans Wikkelsø.
Dåbsbarnets moder, Karen Guhl, havde som ugift været ansat hos frøknerne Toxverth’s forældre i Faaborg og bekendtskabet og kontakten med Toxverth-døtrene var blevet vedligeholdt efter at Karen Guhl, 1½ år tidligere, var flyttet fra byen for at gifte sig.
Sofie Katrine voksede op i Horne. Gik i skole dér og blev konfirmeret i Horne Kirke den første søndag efter Påsken 1854. Efter skolegangen havde hun forskellige pladser og én af dem bragte hende til Faaborg hvor hun traf hendes tilkommende mand, Snedkersvend Jørgen Thor Bruun som var yngste barn af Skomagermester H. P. Bruun.
Sofie Katrine og Jørgen Thor Bruun flytter til København.  De bosætter dem på adressen Murergade 15 på Nørrebro, hvor Jørgen Thor arbejder ved sit fag.
Sofie Katrine og Jørgen Thor havde ét barn, Lars Peter Bruun som blev født den 2. november 1878. Han bliver hjemmedøbt den 24. november og fremvises i Sct. Johannes Kirke den 4. maj 1878.
I 1892 vender Sofie Katrine og Jørgen Thor tilbage til Faaborg hvor de bosætter dem i Østergade. Deres søn, Lars Peter Bruun, bliver konfirmeret i Faaborg Kirke den 9. april 1893.
Jørgen Thor Bruun døde i 1917. 76½ år gammel. Han havde virket som detaillist (købmand) og han og Sofie Katrine levede deres sidste år af deres opsparede kapital. Deres sidste fælles adresse var Østergade 25 i Faaborg hvor også Sofie Katrine boede til sin død.
Sofie Katrine Bruun, f. Wikkelsø, døde på Faaborg Sygehus i juni måned 1920. 80 år gammel.  Hun blev begravet på Gl. Assistent Kirkegård i Faaborg en uges tid senere…

Derhjemme blev mørkningstimen blandt andet ofte brugt til fortællinger om ”Slægten”. Ingen af os børn var dog ret gamle, da denne tradition blev brudt. Dels begrundet i, at drengene fik bypladser og pigerne jobs i huset hos forskellige familier og dels i det faktum, at fyraften dengang var en noget mere flydende størrelse, end den er nu om dage. Så en samling i mørkningstimen hørte med tiden lige så stille op, idet vi oftest kom dryssende hjem på forskellige tidspunkter.
… Lars Wikkelsø og Karen Guhl’s døtre, Sofie Katrine og Marie Kirstine, fik egentlig aldrig den store opmærksomhed, når der blev fortalt derhjemme. Lillebroderen Anders var vores oldefar og det var ham, der for det meste blev talt om. Continue Reading →