Genveje

`

→ til Legacy program-forum • bruger • debat ←  

→ Link til Trekantens Slægtshistoriske Forening ← 

Online links

Arkivalieronline


∞ Borgerlige vielser

 

Folketællinger


XXX

FamilySearch

∞ Borgerlige vielser 

ORD-ORDBOG

1. Latinske ord ofte brugt

2. Latinske kirkedage  
… oversat
til dansk

3.
Ordbog / det danske sprog 

3.1 Kalkars Ordbog 
… til ældre dk. sprog
(1300 – 1700)

4.Gotisk Alfabet
16 – 17 og 1800 talle

4.1 Gotisk E-learning

 5. Gotisk skrift

6. Gotisk formskrift 

SOGN – VEJVISER

 8. Amt, Herred og Sogn

9. Folkekirkens Sogneportal

10. Gamle vejvisere 


11. Den Digitale Byport

12.  Din vej til viden

KORT – MATRIKEL

13. Kort og matrikelstyrelsen

14. Efternavns udbredelse

15.
Bibliotek.dk 

KALENDER

7. Kalender
1500 – 2099

7.1 Bauers kalender

Skøde og Panteprotokol

Fæste og Skifteprotokol

Anetavle pdf til udskrift

21.  Politiets registerblade
… personer i København i
perioden 1890 – 1923

22. Fødselstiftelsen
København

22.a Dødsattester
1857 til 1940

23. Virgo – Fyn
… borgerskab,
… lav
… tugthus o.a.

 

Lægdsruller 

24.0 Lægdsruller.dk 

24. Lægdruller
… Kom godt i gang
(+ foredrag)

24.1  Sognefortegnelser
… Her finder du –
• Sogn/Købstads navne
• Amt / udskrivningskreds
• Lægdets nummer

25. Lægdruller fra hele landet

26. Statens lægdruller

27. Kort over udskrivningskredse
efter 1870

31. Fæste og skifte

33. Sogne i Danmark

34. Find en grav  

35. DK – gravsten

36. Kort til kirken

37. Arkiv.dk

  Strib – Røjleskov
Lokalhistorisk Arkiv

Slesvigskrigene  1848 – 50 og 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje
1848 – 1850 – 
SØG  

Ansøgninger om erindringsmedalje
1864 – 
SØG

Register over faldne i
de Slesvigske Krige – 
SØG


Krigergrave og Mindesmærker

SØG

 

41. Slægt & Data – Danske Slægtsforskeres hjemmeside.  42. Landsarkivet for Fyn

 43. Landsarkivet for Viborg

Dansk Slægtsgårdsforening et arkiv med materiale om ca. 10.000 danske gårde

Udvandrerarkiv

   Ellis Island’s Database Lister over de 22.000.000 passagerer der nåede Ellis Island eller New York fra 1892 – 1923

• Odense Billeder
Gamle billeder fra Odense

• Den Nationale Billedbase ved Det Kongelige Bibliotek

• Ukendte Billeder
Gamle ukendte billeder. 

 

Hjem 

   

hjemikon

 Tilbage til sidens top