8 In Alfred Vigelsø's slægt/ Slægt

Kirsten og Mads på Øxnebjerggård

Mine oldeforældre på min fædrende side (Se Alfred’s anetavle) nr. 4 & 5

            Kirsten Hansdatter Madsen og Mads Hansen

Mads Hansen blev født den 31. januar 1835 på gården matr. nr. 24 i Horne på Fyn.  Den 8. februar blev han døbt i Horne Kirke og blev ved dåben frembåren af  Johanne Nielsdatter. Karen Pedersdatter stod ved siden og fadderne var: Jørgen Hansen, Hans Urtemand og  Mads Nielsen.

Mads Hansen var eneste barn af  Hans Hansen Smed og Kirsten Jørgensdatter. Kirsten Jørgensdatter var  gift tredie gang og ved det sidste giftemål havde  Hans Hansen Smed som hendes ægteviede husbonde den 4. september 1834, overtaget fæstet af gården Øxnebjerggaard, Matr. nr. 24 i Horne Nørreballe.

Kirsten Hansdatter Madsen blev født den 24. december 1837 på Signehøjgård – matr. nr. 15 –  i Horne Nørreballe, Horne Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den 7. januar året efter blev hun døbt i Horne Kirke.  Det var Kirsten Madsdatter som bar hende til dåben og Anna Jeppesdatter stod ved siden. Fadderne var: Rasmus Madsen, Rasmus Rasmussen og Jørgen Hansen.

Kirsten Hansdatter Madsen var det femte barn i en søskendeflok på 5 piger og 3 drenge.

Som unge kendte Mads og Kirsten Madsdatter meget vel til hinanden idet de boede tæt på hverandre (hun var fra matr. nr. 15, han var fra matr. nr. 24). De arbejdede begge hjemme på gården hos Mads’ forældre forud for deres beslutning om at gifte dem.

Mads og Kirsten blev gift den 18. januar 1864 i Horne Kirke. Forloverne var Gårdmand Peder Knudsen og Gårdmand Søren Andersen. Begge af Horne.

I 1868 henvender Mads Hansen sig til grevskabet på Hvedholm med begæring om at få fæste på hans fødegård, matr. nr, 24 i Horne. Ved den lejlighed bestemmer grevskabet, at der skulle foretages mageskifte med den tilliggende gård, Gombjerggaard, som havde matr. nr. 25, da de to gårde begge havde deres jorder liggende med en lod henholdsvis i byen og en lod uden for byen.  Mageskiftet bliver gennemført. Jordene bliver samlet og Matr. nr. 25 får jorden omkring gården. Nr. 24 flyttes ud på jordlodden uden for byen på Lillemarken, hvor greven bygger en ny gård til Matr. nr 24.

hornenørreballe2.jpg

Da den nye gård er opført får den navnet Øxnebjerggård. Skitse over Horne Nørreballe ca. 1800 (af Lærerinde Mette Marie Hansen)

Mads Hansen og Kirsten Hansdatter Madsen fik 8 børn:

 1. Hans Hansen født 1861. Havde ikke sine fulde åndsevner. Var ugift og døde af lungebetændelse i 1906, 44 år gammel.
 2. Kirstine Jørgine Hansen født 1864. Gift 6. april 1894 i Horne Kirke med Gårdejer Niels Hansen, Solbjerggård i Millinge. De fik 5 børn.
 3. Hanne Annine Hansen født 1866. Gift 12. oktober 1897 i Horne Kirke med Gårdfæster Rasmus Rasmussen. Betzyslyst, Svanninge Mark. De fik 1 barn.
 4. Johannes Peder Hansen født  1869. Gift med Johanne Sørensen 22. oktober 1897 i Horne Kirke. Fik ved giftemål med Johanne Sørensen gården matr. nr. 3, Bybankegård i Bjerne.
 5. Niels Andreas Hansen født 1872. Lærte Mølleri. Gift med 29. oktober 1897 med Karen Cecilie Wikkelsø. Byggede Horne Østermølle 1902 / 03. Fik 5 børn.
 6. Carl Christian Hansen født 1875. Overtog gården efter moderen 1910. Øxnebjerggård. Forblev ugift. En søn i Faaborg.
 7. Peter Laurits Hansen født 1878. Forblev ugift. Boede hjemme på gården til sin død.
 8. Hans Christoffer Nicolai Hansen født 1881. Blev lærer, Amtskolekonsulent. Fik embede i Højme, Sanderum Sogn. Gift 4. januar 1907 i Svanninge Kirke med Marie Madsen. Fik 2 børn

1874 blev der af grevskabet tilbudt fæsterne, at deres ejendomme kunne erhverves til købs til fri ejendom. Mads Hansen købte da gården Øxnebjerg.

Mads Hansen døde af influenza den 27. marts 1899, 64 år gammel. Han blev begravet den 4. april s.å. på Horne Kirkegård.

I februar måned1910 indgår Kirsten Hansdatter Madsen en aftægtskontrakt med sønnen Carl Christian Hansen og blot en måned senere afgår Kirsten Hansdatter Madsen ved døden. En  åreforkalkning  havde medført koldbrand i en fod. Den 2. april 1910 blev hun begravet på Horne Kirkegård.

You Might Also Like

 • Mette Holm Nielsen
  13. oktober 2012 at 23:41

  TAK

  Nu fik jeg sat navn m.m. på et hold tip olde og et hold tip tip oldeforældre

  Har du navne på flere aner til Kirsten Hansdatter og Mads Hansen ?

 • Ib
  12. december 2010 at 21:13

  Det ville være meget velkomment med et foto af Kirsten Hansdatter Madsen og for den sags skyld også andre foto af horneslægten. Ja – jeg har skiftet mailadresse. Har sendt den til dig via mail.

 • Lilian Vigelsø
  12. december 2010 at 20:48

  Det var dejligt at få det rettet.
  Jeg har et billede af Kirsten Hansdatter Madsen.Jeg har forsøgt at sende det til dig, men har fået det retur. Har du fået ny mail adresse ??
  Men du har måske et billede af hende??

 • Ib
  12. december 2010 at 20:21

  Ups – en grum forseelse med de to portrætter af Severine og Anders. Tak for dit fingerpeg. Jeg har yderligere foto af Severine og Anders sammen med Karen Cecilie, Kirsten og din far som 6 – 7 årig. Sammenligningen med Severine og Anders på de forskellige foto levner ingen tvivl.
  Som du vil kunne se, er fejlen rettet.
  Portrætbillederne af Severine og Anders kommer til at indgå i en tekst specielt om dem. Men herom senere.

 • Lilian Vigelsø
  10. december 2010 at 19:10

  Fantastisk flot hjemmeside. Jeg har med stor fornøjelse læst om vore forfædre.
  En rettelse: De to billeder i denne artikel forestiller Severine Marie og Anders Vikkelsø.
  Min far fortalte meget om de to mennesker, Mormor og morfar. Anders var nærmest hans far.
  Niels Andreas døde da Ernst var et år.
  Jeg har iøvrigt den broche, som Severine har på. Den er jeg meget glad for at bruge.
  Jeg tror jeg har et billede af Kirsten, Men vist ikke af Mads ??
  Hilsen fra Lilian

 • Tre brødre | ibmh's blog
  22. november 2009 at 17:30

  […] Sønner af Mads Hansen og Kirsten Hansdatter Madsen, Øxnebjerggård, Horne og brødre til min farfar Niels Andreas Hansen. […]

 • Anna og Hans | ibmh's blog
  5. november 2009 at 15:22

  […] Kirsten Hansdatter Madsen f. 1837. Hun blev gift i januar måned 1864 med Mads Hansen. De fik hans fødegård, Øxnebjerggård. […]

 • To brødre | ibmh's blog
  2. november 2009 at 11:08

  […]  Carl Christian Hansen blev født den 8. maj 1875 på Øxnebjerggård, Horne Lillemark.   […]