0 In Alfred Vigelsø's slægt/ Slægt

Skomagerens piger

Som søskende var Karen og Sofie ene to.  Deres forældre, Severine Marie Hansdatter Bønneland og Anders Jensen Wikkelsø, var blevet gift i maj måned 1875 i Horne kirke. Året efter kom så ders første barn til verden. Karen Cecilie blev hun døbt.
To år senere blev søsteren Sofie Katrine født.

Tre generationer boede de under samme tag i det stråtægte bindingsværkshus med den velplejede have og de  snorlige rækker af rodfrugter, bærbuske og buxbomafgrænsede havegange, dernede i Kirkeballe.

Bedstefaderen Lars Wikkelsø havde ladet huset bygge, da han havde frikøbt stedet efter sine egne forældre. Lars havde indgået en specificeret kontrakt med en murermester om opførelse af et hus og om hvilke materialer der skulle anvendes, hvilken indretning huset skulle fremstå med samt en samlet pris, som ifølge aftalen blev betalt i to rater med halvdelen i hver rate.
Lars Wikkelsø var kommet til sognet som 13-årig sammen med sin familie, og fik  læreplads i Faaborg som 16-årig, samme år som han blev konfirmeret. Han havde udstået seks års læretid, fra Sct. Hans til Sct.Hans og yderligere været 9 år hos mesteren. Truffet sin udkårne, Faaborgpigen Karen Guhl. Havde giftet sig med hende. Var blevet udskrevet af Søelimitten med ret til at bosætte sig hvor i landet han ønskede. Havde taget bolig i Horne og dér fået grevens tilsagn om, at kunne nedsætte sig som skomager i sognet med henblik på, at udfærdige “bønderfodtøj” til sognets indbyggere. Med den geschäft havde han så været beskæftiget gennem årene med gode resultater til følge.

Karen Guhl og Lars Wikkelsø, indgik en aftægtskontrakt med sønnen og svigerdatteren og var derefter, på deres ældre dage,  på aftægt hos Severine og Anders.
Aftægten blev værdisat til en fast årlig sum “i tidens valuta” hvis uheldet skulle ske, at Severine og Anders skulle gå bort før aftægtspersonerne og hvis stedet overgik til andres eje som i givet fald skulle overtage aftægten.

Karen Cecilie blev båret til dåb af Vognmand Lars Jensens hustru, Marie Kirstine Wikkelsø som var hendes faster. Sadelmager Wikkelsøs hustru stod ved siden. Fadderne var Lars Jensen i Faaborg, Sadelmager Wikkelsø i Horne og Tømmermand Hans Bønneland.

Sofie Katrine blev holdt over dåben af pigen Johanne Hansen af Rørbogaard, Flødstrup.  Fragtmand Lars Jensens hustru, Marie Kirstine Wikkelsø, Faaborg stod ved siden. Fadderne var Fragtmand Lars Jensen, Faaborg. Vognmand Christensen, Horne og skrædder Christian Wikkelsø, Horne.

Pigernes skolegang gennemførte de på Horne skole med gode karakterer og gode skudsmål. Begge blev de konfirmerede i Horne kirke og også her fik de gode skudsmål. 

Karen Cecilie tjente efter konfirmationen i forskellige husstande i sognet og i Faaborg by  og hun focuserede fremadrettet på en solid uddannelse i husholdning og husførelse, i sundhed, barnepleje og årets gang med havebrug, henkogning, syltning og saltning, med pli, gæstehold og værtindeskab og hvad som bød sig.

Karen Cecilie giftede sig 1897 med Møller, Niels Andreas Hansen og sammen byggede de Horne Østermølle i 1902 / 03.  Fem børn fik Karen Cecilie og Niels og de havde den store sorg, at et af børnene, Asger,  døde blot 9 måneder gammel af meningitis.

Sofie Katrine uddannede sig som dameskrædder og efter endt uddannelse virkede hun en årrække i København med egne kreationer.
Åbenlyse evner udi tegne og malekunst havde Sofie Katrine. Hendes couture er næppe bevaret nu, så mange år efter, men hun tegnede en del stregtegninger som fortsat opbevares og et billede af fødehjemmet malet på pap er blandt familien overleverede  effekter. Det lille oliemaleri udført på pap i A5-størrelse har det ikke så godt længere, plaget af tidens ældre og gået i stykker som det er.

Sofie Katrine pådrog sig sygdommen tuberkulose som gennem årene plagede hende en del. Hun var i perioder indlagt på forskellige sanatorier og af en korrespondance ses, at hun ikke var hjemme til Jul. Da Sanatoriet Nakkebølle ved Faaborg blev indviet 1908, optog hun plads dér, givetvis for at være tættere på familien og velsagtens også i bevidstheden af, hvor det bar hen.
Sofie Katrine døde den 2. september 1909. Hendes nevø, søsteren Karen Cecilies søn, møllerens Alfred, den absolut første i kongeriget var 10-12 uger tidligere blevet døbt med navnet Vigelsø.  Den dåb oplevede Sofie på afstand fra sygesengen på sanatoriet. Hun blev blot 31 år. 

Sofie Katrine forblev ugift og fik ingen børn.

Karen Guhl døde i 1887 og Lars Wikkelsø døde i 1895. Begge havde de i deres mangeårige aftægt stor glæde og gavn  af det tætte familieforhold som oplevedes i skomagerens stråtækte bindingsværkshus lidt øst for kirken og børnebørne, pigerne Karen og Sofie havde kronede kvalitetsdage sammen med bedsteforældrene.

 

 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply