Om

Velkommen til dette websted.

Jeg hedder Ib Møller Hansen. Er fynbo. Født og opvokset i Faaborg på Sydfyn. Uddannet slagter på Faaborg Andels Svineslagteri i perioden 1959 – 1963.

1964 forlader jeg byen med alle dens lyde og dufte og al dens foretagsomhed. Giftede mig med Ellis og medio 1968 forlader jeg slagterfaget definitivt.

I 1970 flytter jeg og min lille familie til Strib på Vestfyn. Nye uddannelser bliver færdiggjort. I Strib har vi med vand på tre sider så boet lige siden.

Her på denne blog vil jeg reflektere lidt på dét som var engang – på dét, som er nu – og på det, som fremtider byder. Se lidt indad og se lidt udad og tilbage i tid og spendere en stille og eftertænksom tanke hist og pist – Det hele ud fra devisen: Sådan set – tænkt – og skrevet.