Om

Velkommen til dette websted.

Jeg hedder Ib Møller Hansen. Er fynbo. Født og opvokset i Faaborg på Sydfyn. Uddannet slagter på Faaborg Andels Svineslagteri i perioden 1959 – 1963.

1964 forlader jeg byen med alle dens lyde og dufte og al dens foretagsomhed. Giftede mig med Ellis og medio 1968 forlader jeg slagterfaget definitivt.

I 1970 flytter jeg og min lille familie til Strib på Vestfyn. To nye uddannelser bliver færdiggjort,  og her i Strib har vi med vand på tre sider så boet lige siden.

Her på denne blog vil jeg reflektere lidt på dét som var engang – på dét, som er nu – og på det, som fremtider byder. Se lidt indad og tilbage i tid og spendere en stille og eftertænksom tanke hist og pist ligesom jeg vil levne plads til lidt skriverier om slægten og de som trådte stierne og banede vejen for vi andre – De som vi skylder så meget.

Det hele ud fra devisen: Sådan set – tænkt – og skrevet.