Browsing Category

Ponsaing

0 In Alfred Vigelsø's slægt/ Ponsaing/ Slægt

Jomfru Pingels flaskepost

Ponsaing, Wichelsø, Guhl og Pingel. Silke- og Klædehandleren hvis søn blev Legationsråd. Provsten og Svejstrup Præstegård. To huse i Silkeborg og Jomfruens flaskepost. Altsammen navne, begreber, udtryk og steder som spænder over meget lang tid og som gemmer på megen historie om virksomme og travle liv, men også om lidt specielle eksistenser…..

JomfruPingelVed en tilfældighed stødte jeg for ikke så længe siden på udtrykket “Jomfru Pingels flaskepost” og kom umiddelbart til at tænke på, at min tiptipoldefars søster der var født Wichelsø i Skibhusene ved Odense Fjord og gift Ponsaing i Sct. Nikolai Kirke 1795 i København. Hun og hendes mand havde seks døtre. Den ældste af døtrene ægtede en Pingel og deres første barn var netop den person som sidenhen blev kaldt “Jomfru Pingel”.
“Jomfru Pingel” blev født i marts måned 1821 på Svejstrup Præstegård  ved Ry. Faderen var sognepræst til Dover og Venge sogne og han døbte datteren i Dover Kirke med det borgerlige navn  Anne Johanne Dorthea Pingel.

Anne Johanne Dorthea  blev konfirmeret den 6 søndag efter påske i året 1836 og fik skudsmålet mg for kristelig forståelse og mg for sædelig opførsel. Om de første år af Annes arbejdsliv, vides pt intet. Ved folketællingen 1840 – det år Anne er 19 år gammel – ses hun tjenende i Hillerød Købstad på Sjælland hos Johan Thomas Neergaard og hustru Juliane Elise Ponsaing som er hendes onkel og moster.

Anne flytter til Silkeborg hvor hun ses optegnet i folketællingerne. Som 48 årig bor hun i Søgade 152. I 1855 bygger hun hus på Søgade nr. 15 med udsigt over søen. Samme år får hun tilladelse til at oprette en “Dannelsesanstalt for ukonfirmeret Ungdom på Silkeborg” og bliver derved Skolebestyrerinde.
Fire år senere bygger hun endnu et hus på Søgade nr. 17. Husene lejer hun ud og i hvert af husene får hun indmuret en flaskepost indeholdende en beskrivelse af husets tilblivelse og placering.

Anne åbner et atelie med fotografering og i Silkeborg Avis den 7. august 1863 annoncerer hun : “At jeg efter 1 Aars Øvelse nu har aabnet mit photographiske Atelier, tilkjendegives herved. Jeg photographerer hver Søgnedag fra Kl. 10 Formiddag til 6 Eftermiddag. Et Vitrotypie eller Glasbillede koster 1 Rigsdaler À 8 Mark, 1 Visitkort 5 Mark, 3 ditto 9 Mark, 6 ditto 16 Mark, 12 ditto 5 Rigsdaler. Alle slags Rammer haves. – Brodeerhandelen gaaer ligegodt. Alle andre Sager udsælges under Priis. – Et stort smukt Figentræ og flere andre Blomster staae til salgs hos Johanne Pingel”.

Hvordan slægtsskabet hænger sammen, ses af den omstændighed, at Anne Johanne Dorthea Pingels bedstemor som hed Anna Marie Pettersdatter i 1758 blev indskrevet i Faaborg kirkebog på Sydfyn således:
“…Torsdagen den 31. oktober ankom et fruentimmer her til byen ved navn Anna Marie Pettersdatter og foregav at hun var fra Esahug (Esahug = Itzehoe) som gjorde barsel imellem fredag og torsdag om natten kl. 2 den 17. november, hun udlagde en person ved navn Johan Joseph Antonius Ponsaing fra Mayntz.

Onsdag den 22. november blev barnet døbt i Faaborg kirke og kaldet Johan Georgius Jacobus.
Hr. Lunds kæreste bar ham til dåben, velædle Hr. Borgmester Mølmarchs Jomfru datter Abel Pernille gik hos og døbt af Hr. Lund. Faddere var: Tobias Jansen. Hans Hinrich Mølmarch, Jacob Christensen Tandrup…”

Johan Georgius Jacobus Ponsaing, der var nylig enkemand, blev i 1795 gift med Anna Christina Jensdatter Wichelsøe og deres første fælles barn, Anna Maria Ponsaing giftede sig 1819 med Sognepræst Christian Nicolaj Pingel og deres første barn var Anne Johanne Dorthea Pingel alias “Jomfru Pingel”.

“Jomfru Pingel 1821 – 1903” – Hun er såmænd min 3 x tipoldeforældres oldebarn. (foto 1890).

0 In Ponsaing/ Slægt

Silkehandleren

ponsaingDen første danskfødte Ponsaing blev svigersøn til den første danskfødte Wichelsøe.
Ponsaing blev gift med min tiptip oldefars søster 0g svigerfaderen – den første Wichelsøe – var min tiptiptip oldefar, den navnkundige Søfarer Jens Johansen Wichelsøe (1727 – 1791) som boede i det tredie hus i Skibhusene ved Odense Fjord.

… Med et Nota Bene i den gamle kirkebog ses ved selvsyn, at den frugtsommelige Fruentimmer Anna Marie PettersDatter var ankommet til Faaborg By den 31. oktober i 1758 og havde oplyst, at hun kom fra Esahug… (som er Itzehoe).

Anna Marie PettersDatter føder en søn kl. 02 om natten den 17. november 1758 som ved dåben i Faaborg Kirke den 22. november samme år, får  navnet Johan Georgius Jacobæus Ponsaing.
Ved den tids skik, deltog barnemoderen ikke ved dåbhandlingen, så det var præstens forlovede som bar drengen til dåben og det var byfogedens datter der stod ved siden. Fadderne var Tobias Jansen, Hans Hinrich Mølmarch og Jacob Christian Tandrup. Barnefaderen var  udlagte Skibskaptajn Johan Joseph Antonius Ponsaing fra Maintz.

Johan Georg Jacobus Ponsaing – sådan som hans navn sidenhen udtales – ses ikke optegnet som værende konfirmeret i Faaborg. Men vi ved, at han flytter til København og bosætter sig i den indre by’s østre kvarter på matrikelnummeret 10, hvor han ernærer sig som silke- klæde – og galanterihandler.
Johannes Georg Jacobus Ponsaing mistede sin første hustru i 1794 og i begyndelsen af oktober måned 1795 gifter han sig med den 9 år yngre pige Anna Kristina Jensdatter Wichelsøe datter af salig Søfarer Jens Johansen Wichelsøe som boede i Skibhusene ved Odense.
Anna Kristina Wichelsøe var da frugtsommelig udi den 7. måned.

Med sig ind i ægteskabet med Anna Kristina Wichelsøe bringer Johan Georg Jacobus en to årig søn fra første ægteskab.
Anna Kristina og Johan Georg Jacobus får i tidsrummet 1795 – 1807 seks fælles børn. Allesammen piger.

Johan Georg Jacobus Ponsaing oparbejder gennem årene en vel konsolideret forretning og han tilegner sig en central placering og en velanskrevet anseelse i tidens bedste borgerskabs bevidsthed.

I begyndelsen af juli måned 1807 føder Anna Kristina deres  sjette barn – en datter –  og 14 dage senere, den 19. juli 1807, dør hun blot 39 år gammel. Hun begraves den 22. juli 1807 på “Stadens Kirkegård” (Sankt Petri Kirkegård) og der ringes med alle klokker.

Johan Georg Jacobus Ponsaing dør 76 år gammel den 24. december 1834.
(Billedet: Ponsaing)