In Alfred Vigelsø's slægt/ Slægt

Sofie Catrine og Jørgen Thor Bruun

Sofie Catrine var det første af Karen Guhl og Lars Wikkelsøe’s tre børn. Hun blev født den 13. december 1839 i Horne Nørreballe og hun blev døbt i Horne Kirke den 19. januar 1840 og båret til dåben af Frøken Marie P. Toxverth og Frøken Henriette A. Toxverth stod ved siden. Begge var de to søstre fra Faaborg. De var barnemoderens jævnaldrende veninder – døtre af Krigsassessor Toxverth som moderen havde tjent hos inden hun rejste fra byen.
Fadderne ved dåben var: Rasmus Raulund, Poul Christiansen og Hans Wikkelsøe.

To pige og en dreng var de i søskendeflokken.
Sofie Katrines skolegang ved vi ikke så meget om ud over, at hun har fulgt tidens retning med forskoleundervisning og læring af bogstaver, inden hun begyndte sin egentlige skolegang hver anden dag og med elever fra forskellige klassetrin blev hun undervist i samme lokale.

Sofie Katrine blev konfirmeret i april måned 1854 og efterfølgende kom hun, som almindeligt var, ud at tjene hos fremmede. I 1866 – 26 år gammel – rejser hun fra Horne til Faaborg og et par år senere vender hun igen tilbage til Horne. I tilgangslisten for Horne sogn 1868 ser man, at hun som tjenestepige havde tjent i Kongens Lyngby – Eremitagen og vi ser også, at hun ved hjemkomsten til Horne tager ophold hos forældrene i det stråtækte bindingsværkshus som faderen ved en accord i 1842 havde indgået aftale med murermester Rasmus Hansen om, at opføre til en samlet pris af 300 Rigsdalere – betalt i to rater.

i året 1869 – 29 år gammel – rejser Sofie Catrine igen til Faaborg og det er tænkeligt, at hun just ved dette ophold fatter sympati for snedkersvenden Jørgen Thor Bruun.

Jørgen Thor Bruun blev født den 12. februar 1841 i Faaborg. Han var søn af Skomagermester Hans Peder Bruun og Elisa Kirstine Pedersen og de havde deres bopæl og skomagerforretning i Grønnegade. Jørgen Thor var fjerde barn i søskendeflokken. Han fulgte ikke i faderens fodspor som skomager, men gik i lære som snedker og blev udlært hos snedkermester Rasmus Hendriksen i Klostergade.

Hvornår Sofie Catrine og Jørgen Thor gifter dem, ved vi ikke.

Ved folketællingen 1870 for Faaborg købstad ses Jørgen Thor som ugift, boende i Vestergade og optegnet som snedkersvend. Han boede i samme bygning som fadereb Bager H. P. Bruun, i den bygning hvor den – i vor egen tid – nok så kendte fotograf Jørgensen havde sit atelier med indgang gennem porten.

Ved folketællingen for København (Staden) 1880 ses Jørgen Thor og Sophie Cathrine boende i Smedegade nr. 8. 2. sal sammen med deres barn, Lars Peter Bruun som blev født 21. november 1878, hjemmedøbt den 24. november og fremvist i Sct. Johannes kirke, København, den 4. maj 1879.

Fem år senere, ved folketællingen 1885 for København (Staden) er de optegnet som boende i København udenbys Klædebo kvarter, i Murergade nr. 15., matr.nr. 36U6H, forhuset 2. sal. De har fortsat blot ét barn.

Sofie Catrine og Jørgen Thor og deres ene søn flytter tilbage til Faaborg. Her bliver sønnen Lars Peter konfirmeret i 1892. Jørgen Thor Bruun tjener til familiens underhold som detailhandler og deres adresse er ved århundredeskiftet 1900 i en lejlighed mod gaden i Borgerforeningen.

Jørgen Thor ses på et tidspunkt på hans gamle dage optegnet som particulier – altså levende for egne penge – og han dør 76 år gammel den 23. juli 1917 og han begraves på Gl. Assistens Kirkegård (ved Gåsetorvet). I skiftet efter ham ses, at Sofie Catrine kommer til at sidde i uskiftet bo med sønnen.

Sofie Catrine driver en broderiforretning i Østergade sammen med søsteren Marie Kirstine wikkelsøe og begge søstre bor på deres gamle dage – side om side – i Stiftelsen i Kirkestræde.
Sofie Catrine dør på Faaborg Sygehus den 11. juni 1920 og hun begraves fem dage senere på Gl. Assistent kirkegård.

 

You Might Also Like