In Guhl/ Slægt

Boet efter Hans Jørgen Guhl

Tirsdagen den 5. marts 1833 lukker Hans Jørgen Guhl sine øjne, drager sit sidste åndedrag og forlader denne verden.  Han blev 64 år. Godt og vel 40 år har han virket ved skomagerprofessionen – et håndværk han pr. tradition havde uddannet sig i.  År forinden sejlede han som matros fra den hjemlige havn. Et hverv som dengang i sin samtid blev vurderet til at være i fremgang. Af årsager vi ikke kender til, vælger Hans Jørgen at blive på landjorden for at lære et håndværk.

Hans Jørgen Guhls borgerlige navn var Hans Michael Jørgensen Guhl.  Sådan blev han navngivet ved dåben i Faaborg kirke den 12. marts 1769, da han blev holdt over dåben af Jomfru Maren Povelsdatter under overværelse af  gudmoderen Jomfru Else Nielsdatter Husfeldt, Monsr. Heimand, Friedrich Poesin, Rasmus Johansen som var hans halvbroder og Mons. Gierthusen.

Alle sine dage blev han tiltalt og omtalt Hans Jørgen Guhl. Hans skolegang ved vi ikke så meget om, men at læse og at føre pennen fik han lært og hans personlige underskrift kender vi, just som den ses her.

Onsdag den 6. marts – dagen efter dødsfaldet – blev boet efter Hans Jørgen Guhl gjort op ved en registrering- og vurderingsforretning, ved at skifteretten indfandt sig på bopælen i Østergade med en taksationsfuldmægtig.
En repræsentant ved navn Johnsen som også skulle have deltaget, havde meldt forfald .
Som vidner var mødt en mandsperson ved navn Andersen, en person som hed Tandrup, enken Dorthea Cathrine Guhl samt en laugsværge, Købmand Jens Hansen.

Som værge for børnene af Hans Jørgen Guhls to ægteskaber var beskikket en Sadelmager Christensen, her af byen.

Vurderingsforretningen startede i selve huset som var et seks fags hus med facade mod vejen. Altså et hus med seks vinduespartier samt en gangdør.

Husets forskellige rums indhold blev gennemgået – rum for rum – begyndende med stuen hvor første note omhandler en kakkelovn som eksempelvis værdisættes til 15 rigsdalere, dernæst gennemgås kamre, soveværelser, køkken, lofter, sidebygning og gårdrum.
Alt løsøre bliver vurderet, værdisat og noteret ned, indbo, møbler, potter, pander, gangklæder, hovedtøj  ligesom den faste ejendom også får en vurderingssum på rundt regnet 1000 Rdl.

I et andet notat vedrørende boet efter Hans Jørgen Guhl ses aktiver og passiver gjort op med de krav som Hans Jørgen Guhls børn gør for tilgodehavender som de har forstrukket forældrene med gennem årene – således til datteren Hansine skyldes 54 Rdl., til datteren Karen skyldes 60 Rdl., til datteren Petrine skyldes 26 Rdl., Til datteren Maria skyldes 30 Rdl. Derudover var der en skyld til Apoteker Bøving på små 10 Rdl. og til Købmand Jens Hansen var et krav på 60 Rdl.

Af bundlinjen og de påtegnede kommentarer ses, at boet kunne svare enhver sit. Boopgørelsen konkluderede, at der summa summarum, der ud over intet var at arve.

Hvorvidt Hans Jørgen Guhl handlede “på bog” hos apotheker Bøving, ved vi ikke, ligesom vi ikke ved om apothekerens tilgodehavende har været forbundet med forbrugte medicinalvarer op til dødsfaldet. Hans Jørgen Guhl’s dødsårsag kender vi ikke.

Hans Jørgen Guhl’s 16½-årige søn, Herman August Guhl, var på dødstidspunktet i lære i faderens skomagerforretning. Sønnen var eneste søn til at overtage skomagerforretningen når hans alder og faglige formåen gav mulighed for det.

Hans Jørgen Guhls enke, Dorthea Cathrine Guhl, driver skomagerforretningen videre de efterfølgende 10 år og i en folketælling for Faaborg by ses optegnet, at hun ernærer sig af skomagerprofessionen og at hun har to svende og en læredreng i sit brød.

I 1843 – da sønnen Herman August er nået sit 27. år, opsiges Hans Jørgen Guhls borgerbrev som indtil da har stået i hans navn og Herman August tager borgerbrev som skomagermester og driver forretningen videre i eget navn.
Se tekst om Herman August Guhl – Klik her

You Might Also Like