1 I Alfred Vigelsø's slægt/ Slægt

To brødre på Øxnebjerggård

Carl Christian Hansen og Peter Laurits Hansen var brødre –

I mit barndomshjem blev Carl Christian altid benævnt som ”Farbror Carl” og Peter Laurits som ”Den Gamle Jæger”.

Carl Christian og Peter Laurits var som nævnt brødre. Børn i en søskendeflok på otte, bestående af to piger og seks drenge. Forældrene var gårdfolk på Øxnebjerggård ”nede” på Lillemarken og om dem fandt mangen en fortælling sit arnested i de små stuer, i mit barndomshjem, derhjemme på Østerbrogade i Faaborg.

De var begge brødre til min farfar og det var via min far jeg hørte om dem igen og igen. Om Carl Christian velsagtens mest fordi det var ham, som havde overtaget gården og via den omstændighed, at han  nok var den, som (i min fars bevidsthed) skulle befordre slægtens omdømme som gårdfolk videre.

carlchristian Carl Christian Hansen blev født den 8. maj 1875 på Øxnebjerggård, Horne Lillemark.

Forældrene var Gårdmand Mads Hansen (1835 – 1899) og Kirsten Hansdatter Madsen  (1837 – 1910) begge af Horne.

Mads Hansen døde af influenza i 1899, blot 64 år gammel. Hans hustru, Kirsten Hansdatter Madsen sad efterfølgende som enke på gården i 11 år. Det var så Carl Christian Hansen og Peter Laurits Hansen som forestod de daglige gøremål med gårdens drift.

I 1908 tjente en 21 årig stuepige, Anne Marie Pedersen, hos den aldrende enke, Kirsten Hansdatter Madsen, på Øxnebjerggård. Med stuepigen, Anne Marie Pedersen, fik Carl Christian Hansen, et barn som blev født i Faaborg den 14. juli 1909 og som ved dåben i Faaborg Kirke fik navnet Karl Kristian Pedersen.  Senere fik han navnet Jensen efter stedfaderen –   og i hans voksne liv bosatte han sig på Assensvej i Faaborg og var kendt som ”Karl Maler”.

Som 35 årig overtager Carl Christian Hansen, den 23. februar 1910, gården efter moderen og en måneds tid efter, at der blev indgået en aftægtskontrakt, døde Carl Christians mor, Kirsten Hansdatter Madsen. Efter moderens død bliver Carl Christian Hansen så ejer af Øxnebjerggård.

Ved overtagelsen af gården bestod besætningen af 16 malkekøer, 18 ungkreaturer, 2 tyre, 5 heste, 3 plage samt 8 får. Året forud blev der solgt 41 fedesvin. Besætningen var Rød Dansk Malkerace som vedligeholdtes ved egen avl.

1911 byggede Carl Christian Hansen svinestalden og senere en hjælm. Ligesom han købte 10 tønder land , som oprindeligt hørte til matr. nr. 25. Ejendomsskylden var i 1910 på kr. 35.000,-

Carl Christian Hansen forblev ugift.

Peter Laurits HansenCarl Christian Hansens yngre bror, Peter Laurits Hansen, kaldet ”Den Gamle Jæger”, var – ifølge den mundtlige overlevering – alle sine dage hjemme på fødegården.

Peter Laurits Hansen blev født 22. juli 1878 og blev døbt den 4. august s.å. Det var pigen Kirsten Bønneland i Horne som bar ham til dåben. Gårdmand Niels Hansens kone, Horne, stod ved siden. Fadderne var: Husmand Christen Madsen, Horne. Husmand Jørgen Hansen Milling i Horne og gårdmand Mads Hansen Madsen.dgljæger.jpg

Peter Laurits var hele livet beskæftiget ved landbruget, fortrinsvis hjemme på gården. Alle hans voksne år var han en passioneret jæger og et sansende, æstetisk og cigarrygende  naturmenneske.

Som jæger var han ubetinget min fars store forbillede og gennem alle de år jeg husker, indgik Den Gamle Jæger i mangen en af min fars utallige jagtberetning.

Peter Laurits døde 70 år gammel den 19. juni 1948.

Carl Christian døde den 13. marts 1954. Gården overgik da til hans niece.

Andre tekster

  • Mads og Kirsten | ibmh's blog
    2. november 2009 at 10:42

    […] Carl Christian Hansen født 1875. Overtog gården efter moderen 1910. Øxnebjerggård. Forblev ugift. En søn i Faaborg. […]