In Guhl/ Slægt

Maria Elisabeth Guhl

Maria Elisabeth – Datter af Jørgen Daniel Guhl og Cathrine Rasmusdatter Braad – var femte barn i en søskendeflok på ni børn, om de alle havde levet. Tre børn havde forældrene lagt i graven. En pige der døde som spæd og to drenge. Den ene dreng døde få timer efter fødslen og den anden dreng fire år gammel af en børnesygdom. Pigen blev døbt tre dage efter fødslen og ved dåben navngivet Maria Elisabeth. Hun døde kort tid efter.

Den Maria Elisabeth, om hvem denne tekst handler, blev født en lørdag om formiddagen kl. 10 den  17. november 1764 og døbt dagen efter i Faaborg kirke.  Hun blev båret til dåb af Skipper Hans Hansens datter og navngivet efter sin døde søster. Jomfru Catharina Jensdatter Slemmer stod ved siden. Fadderne var Claus Bødker, Ditlev Voss, Johan Hinrich Bram. Alle skomagere af byen. Dåben blev forrettet af Hr. Kannenworff.

Måneden senere, den tredje søndag i advent, som var den 16. december, blev moderen, Jørgen Daniels Guhl’s hustru, efter tidens skik introduceret i kirken og menigheden.

Samme år ses Jørgen Daniel Guhl stå fadder til Johan Hatrod Snoor’s lille datter.

Af Faaborg kirkebog ses, at der dengang ikke blev gennemført konfirmationer hvert år. Maria Elisabeth var 17 år, da hun i 1781 som nummer 33 af 42 konfirmander blev konfirmeret i Faaborg kirke, på den dag som kaldtes Dom Qvasimodo og som det år var den 10. april. Samme år ses i Faaborg kirkebog  en efterårskonfirmation hvor 23 konfirmander blev konfirmeret. Den næst følgende konfirmation i byens kirke skete i 1783.

Maria Elisabeths eventuelle skolegang kender vi ikke noget til. Hendes far og brødre læste- og skrev og førte en flot svungen fjerpen, så mon ikke også hun har lært sit. Hendes yngre år tjente hun hos forskellige husstande i byen og i modsætning til fire af hendes søskende hvis konfirmation ikke er fundet, ses Maria Elisabeth konfirmeret i Faaborg kirke, hvilket fortæller, at hun opholdt sig i byen. Den første officielle folketælling skete i 1787 og ved denne tælling ses Maria Elisabeth ikke opholdende sig i Faaborg.

notat redigeres…

You Might Also Like