Uden afsender

Her på parcellen kigger vi jævnligt i vores postkasse. For det meste er den tom. Det hænder, at der er postet et par lokalaviser. Papirreklamer bruger vi ikke tid på, så dem har vi sagt Nej Tak til.
Dagens kig i postkassen denne torsdag afstedkom et spontant – “Hovsa”. En venlig sjæl havde efterladt en pakke med 10 filtpenne – officeline 0.4 forstås – uden indpakning, uden afsender, uden frimærke og ingen krav på vederlag  af nogen art – Blot den her efterladte pakke filtpenne af den type som jeg bruger så meget.
Læs mere Uden afsender

Grevindens træsko

Læste for nogen tid siden en bog om Grevinde Danner, balletpigen der blev gift med Frederik d. VII.
Ikke fordi jeg syntes jeg egentlig manglede at vide noget mere om Grevinden, men fordi jeg forud havde læst noget historieskrivning af samme forfatter – Bodil Wamberg – og jeg var så blevet lidt optaget af BW’s psykologiske indfaldsvinkel ved hendes portrætteringer af historiske personer. Har efterhånden nu læst lidt forskelligt af samme  forfatter. Men som sagt, sidst bogen: ”Grevinden – et portræt af Grevinde Danner”.
Grevinde Danner hørte vi jo en del om i skolens historieundervisning. Ikke alt var lige flatterende om Grevinden. Kongens drikfældighed og ”lallende vattethed” hørte vi ikke så meget om dengang. Men den borgerligt fødte Louise Rasmussen som sidenhen fik titlen Grevinde af Danner, hende var der mange nyfigne historier at berette om. Spydigheder, spidsfindigheder og decideret lodrette løgne, var der nok af. Størstedelen af landets befolkning og specielt de spidsborgerlige slubrede sensationslystne og sjavlende gennem avisernes sladderspalter som hudflettede Grevinden med endog meget usande historier. Læs mere Grevindens træsko

Katrine og Max

I sine unge år afprøvede min far – Alfred Vigelsø Hansen – i en seks måneders periode, en uddannelse som Smed og Maskinarbejder. Han var dengang tydeligt inspireret af sin fem år ældre bror – Max Møller Hansen – der netop var udlært Smed og Maskinarbejder.
Da prøvetiden var udløbet valgte min far faget fra. Det hed sig, at faget ikke faldt i hans smag. Efterfølgende gik han i lære som murer hos en murermester Holm i Faaborg og gennemførte denne uddannelse i marts måned 1933 med afsluttende svendeprøve.
Prøveperioden som Smed og Maskinarbejder talte min far sidenhen ikke så meget om. Det kan så have sine åbenlyse årsager. Derimod fik vi børn ofte fortalt, at vores far engang i sine yngre år, havde gået med tanker om at blive slagter. En uddannelse som hans mor ikke havde vist den store begejstring for. Vores far fik så fire sønner, der alle blev uddannet inden for faget – uden, at den mulighed iøvrigt nogensinde havde været til debat eller at der på noget tidspunkt havde været tilskyndelser i nogen retning. Læs mere Katrine og Max