Huset i Kirkeballe

Karen Cecilie og  Sophie Kathrine var søskende, eneste børn af Skomager Anders Jensen Wikkelsø og hustru Severine Marie Hansdatter  Bønneland.

Karen Cecilie (1876 – 1933) Sophine Kathrine (1878 – 1909)

Karen Cecilie lærte husholdning og giftede sig med Niels. Sammen byggede de Horne Østermølle. Sophie Kathrine uddannede sig som dameskrædder. Hun forblev ugift. Som ung pådrog hun sig sygdommen tuberkulose og var i flere perioder indlagt på henholdsvis Haslev og Nakkebølle sanatorier. Sophie Kathrine døde som godt 30-årig i 1909, samme år som hendes søster, Karen Cecilie fødte en dreng, som siden blev min far.


Sophie Kathrine havde nogle åbenlyse talenter ikke blot i tøjkreationer, men også udi tegne- og malekunst. Flere af hendes tegninger og små malerier hænger fortsat på vægge runden om i slægtens hjem.

Så langt tilbage jeg umiddelbart husker, erindrer jeg, at vi derhjemme havde nogle små stykker pap som engang – i hel stand – har vist et lille maleri af et bindingsværkshus som lå tæt ved Horne kirke.
“Olie på pap”, blev det fortalt derhjemme, når de små papstykker blev hentet frem og talen faldt “på de gamle i slægten” og på Sophie’s lille oliemaleri.
Ikke blot havde det lille hus tjent som fødehjem for min farmor og hendes søster. Mine oldeforældre, mine tipoldeforældre og mine tiptip oldeforældre har også beboet matriklen og sågar Min mor og hendes mor med forældre har boet på matriklen. Huset havde været et fæste under Hvedholm Gods. Så blev fæstet givet fri og huset blev købt til privat eje. Brækket ned og bygget nyt. En brand lagde det i aske og påny blev der bygget nyt.

Uden afsender

Her på parcellen kigger vi jævnligt i vores postkasse. For det meste er den tom. Det hænder, at der er postet et par lokalaviser. Papirreklamer bruger vi ikke tid på, så dem har vi sagt Nej Tak til.
Dagens kig i postkassen denne torsdag afstedkom et spontant – “Hovsa”. En venlig sjæl havde efterladt en pakke med 10 filtpenne – officeline 0.4 forstås – uden indpakning, uden afsender, uden frimærke og ingen krav på vederlag  af nogen art – Blot den her efterladte pakke filtpenne af den type som jeg bruger så meget.
Læs mere Uden afsender

Grevindens træsko

Læste for nogen tid siden en bog om Grevinde Danner, balletpigen der blev gift med Frederik d. VII.
Ikke fordi jeg syntes jeg egentlig manglede at vide noget mere om Grevinden, men fordi jeg forud havde læst noget historieskrivning af samme forfatter – Bodil Wamberg – og jeg var så blevet lidt optaget af BW’s psykologiske indfaldsvinkel ved hendes portrætteringer af historiske personer. Har efterhånden nu læst lidt forskelligt af samme  forfatter. Men som sagt, sidst bogen: ”Grevinden – et portræt af Grevinde Danner”.
Grevinde Danner hørte vi jo en del om i skolens historieundervisning. Ikke alt var lige flatterende om Grevinden. Kongens drikfældighed og ”lallende vattethed” hørte vi ikke så meget om dengang. Men den borgerligt fødte Louise Rasmussen som sidenhen fik titlen Grevinde af Danner, hende var der mange nyfigne historier at berette om. Spydigheder, spidsfindigheder og decideret lodrette løgne, var der nok af. Størstedelen af landets befolkning og specielt de spidsborgerlige slubrede sensationslystne og sjavlende gennem avisernes sladderspalter som hudflettede Grevinden med endog meget usande historier. Læs mere Grevindens træsko