0 In Fra tiden i Strib

I-Råd, Festival, Forening og Spidstegning

Strib Initiativråd blev oprettet i 1964 med henblik på, sammen med repræsentanter for de respektive foreninger i lokalområdet, at igangsætte forskellige aktiviteter til gavn for den lokale handel, for byens håndværk og for lokalområdet i det hele taget.
I disse dage er det 15 år siden Strib Initiativråd nedlagde sig selv, og det er lige så mange år siden, at den sidste Strib (Sommer) Festival – blev afviklet.

Den 26. marts 2001 kunne man læse i den lokale avis, at Strib Initiativråd har nedlagt sig selv.

“… Underskud i flere år på Stribfestivalen er baggrund for, at Initiativrådet nu er blevet nedlagt. – Vi må erkende, at foreningernes ønske om at stå sammen om Initiativrådets arbejde har været tæt forbundet med muligheden for at få del i overskuddet fra Stribfestivalen, siger Initiativrådets tidligere formand, Torben Iversen. – Desværre har festivalen gennem nogle år haft underskud, og da det heller ikke i år 2000 lykkedes at få vendt skuden, så vi igen fik overskud, har foreningerne nu sagt fra til en festival i 2001.
Forretningsudvalget bag Initiativrådet har ved hjælp af sponsorer og ved at realisere tilbageværende aktiver fået afviklet sin gæld på næsten 100.000 kroner, inden man nedlagde rådet.
Initiativrådet, der har været igangsætter for mange lokale initiativer, for eksempel svømmehallen og Strib Idrætsefterskole, afløses af et repræsentantskab for Strib Svømmehal, de lokale foreningers fælles hus, Brøndumhus, og de nye halmuligheder ved Brændeskoven…”

Initiativrådet blev som sagt oprettet i 1964 af den lokale handelstandsforening med formanden, Malermester Daugaard som foregangsmand. Èn af Iniativrådets mange tilbagevendende aktiviteter gennem årene var Strib Sommer Festival.
Som forretningsform med pligtig regnskabsføring  blev festivalen registreret med start den 1. august 1970. De første år var regnskaberne ikke bebyrdet  med pligtig moms og man kunne af overskuddet henlægge til bedre tider – eller spare op, om man vil.
Stribgårdens Grundejerforening blev oprettet i 1974 og kort efter tog foreningens formand og nogle af foreningens  aktive medlemmer initiativ til, at bidrage til festivalens afvikling. Man ristede pølser over gløder i et brøndrør og solgte dem med forskelligt tilbehør til festivalens gæster. Pølsesalget voksede og tog form. Fagfolk kom til og aktiviteten blev til Spidstegning.

spidstegning1982.jpg

Det hele blev startet i det små på initiativ af tidligere formand for grundejerforeningen, Beslagsmed Kurt Christiansen, Færgegårdvej. Ad åre blev “forretningen” væsentligt større og de 28 frivillige medhjælpere som med flid og entusiasme var med til at videreudvikle forretningen over en årrække til det den var, da den var på sit højeste. Alle ydede en formidabel indsats.

rammespid3Sortimentet i Spidstegningen var bredt og alsidigt og overordentligt populært blandt festival’ens besøgende og der var valfart til boden når de spidstegte lam, pattegrise, vildsvin og svinekamme blev taget af spiddene, eller når de enebærrøgede rewelsben lå klar på grillen side om side med den nok så velkendte og saftige festivalmedister.
Et rødvinsmarineret spidstegt lam indtager førstepladsen i hurtigt salg – solgt på bare 11 minutter.

Det viste billede af, hvordan Spidstegningens bod på festivalpladsen tog sig ud, er fra 1982. Som det ses på prisskiltene  fik man dengang bålstegt svinekam til 15,- kroner, Spidstegt pattegris til 18,- kroner, Bålstegt lam til 20.- kroner. Engelsk bøf stegt direkte i gløderne til 15,- kroner og mange andre specialiteter fra grill og bål til fornuftige priser.

I disse dage er det så 15 år siden at man i lokalområdet sagde farvel til et værdifuldt fællesprojekt og et livsbekræftende og socialt samlingspunkt.
Gennem de mange år festival’en bestod, bidrog Spidstegningen / Stribgårdens Grundejerforening med sin indsats til, at der gennem årene kunne uddeles ganske anseelige pengebeløb til de lokale foreninger. På intet tidspunkt søgte Stribgårdens Grundejerforening om del i festivalens overskud.
Ved flere andre begivenheder stillede spidstegningsteamet op med sin ekspertise, og  da der til eksempel blev afholdt “Folkemusik øerne rundt, sejlet med træskib”, og sidste landingsplads var Strib Havn, så var spidstegerne på pletten og leverede et lørdag-aften-overskud på 11.000 kroner til arrangementets kasse. Festen på Strib Havn sluttede til tonerne af Thomas Kellerups sang: “Et stilfærdigt farvel”, fremført af de deltagende musikere med Peter Abrahamsen som forsanger.

“…Det’ så svært at sige farvel, skønt vi ses om et par dage. Ha’ det godt pas på dig selv. Kom sikkert hjem – og snart tilbage…”

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply