In Fra tiden i Strib

Vejlby, Strib og Røjleskov

Landets kommuner blev i 1970 udsat for sammenlægning. En omstændighed som ikke alle var lige begejstrede for. Her hvor vi bor blev Vejlby – Strib og Røjleskov lagt sammen med Middelfart. Umiddelbart forinden var der her i Vejlby – Strib – Røjleskov blevet bygget et nyt kommunekontor som stod færdig til indvielse den 15. maj 1965.  Sidste sognerådsmøde blev holdt den 19. marts 1970 og den 1. april samme år, var det slut!

Ellis og Jeg og vores to børn, Helle og Peer,  havde da blot boet i Strib i tre måneder og kun brugt det lokale kommunekontor nogle ganske få gange. Bl.a. til personlig betjening ved indbetaling af skatter, ejendomsskatter og lignende.
slut-1970

På billedet ser vi borgmesteren for den ny Middelfart Kommune, Herman Lundsfryd Jensen, på symbolsk vis overtage den nedlagte Vejlby – Strib – Røjleskov Kommunes våbenskjold. Den forhenværende sognerådsformand ser til i baggrunden.

Ved nedlæggelsen var Vejlby – Strib – Røjleskov kommune en velfungerende kommune med 4.200 indvånere og et omfattende nybyggeri i projektering. Blandt andet det område på Stribgårdens jorder hvor nu Stribgårdens Grundejerforenings 151 husstande med de henved 70.000 m2 fællesarealer og byens mest aktive indkøbscenter ligger.

Det blot fem år gamle rådhus, eller kommunekontor om man vil, fik efter nedlæggelsen som kommunalt rådhus anden funktion. Bygningen har her på det seneste fået selskab af en nybygget forretning og noget boligbyggeri nær Højskole og Strib Gl. Landevej, just dér hvor “Skovlunden” og “Højskolehaven” har fundet indpas.

Herman Lundsfryd Jensen var Faaborgdreng – født 1913 i Vestergade. Faderen var skorstensfejer og familien flyttede til Middelfart, hvor Herman fik sin uddannelse som skorstensfejer og hvor han i 1946 blev valgt ind i Middelfart Byråd og i 1962 valgt som socialdemokratisk borgmester. En post han bestred i 23 år. i 2006 takkede han godt 92 år gammel denne verden farvel. Et barnebarn har nu efterfulgt ham i borgmesterstolen.

Om nedlæggelsen af Vejlby – Strib – Røjleskov Rådhus kan du på Lokalarkivet for Strib og Røjleskov Sognes hjemmeside læse og se billeder – Klik her.

You Might Also Like