In Fra tiden i Strib

Dåbsattest

Et jubilæumsskrift med titlen “Historien om Strib” blev udgivet i 2001 af Strib Handel- og Håndværkerforening. Heftet blev trykt i 2000 eksemplarer og det fortæller kort i ord og stribhistoriebilleder om Stribodde i to tidsperspektiver, før 1651 og efter dette årstal frem til nutiden, som i skrivende stund var året 2001.

Teksten er skrevet af Finn L. Fauk og er i sin fulde længde på 28 sider. “Historien om Strib” lader læseren vide, at der med al sandsynlighed har været beboelser på Røjlehalvøen i henved 5000 år, vel at bemærke vurderet ud fra de arkæologiske fund, som er gjort på lokaliteten.

Om Stribs fødselsattest kan der ikke siges noget med bestemthed, påpeger forfatteren og tager udgangspunkt i et skrift fra december 1651 omhandlende at Frederik III har anset for godt, “…at der må bevilges  og bruges overfart og færgested ved Frederiksodde og Striibodde på begge sider i deres len…” Ud fra den omstændighed er forfatterens bud, at Strib ved jubilæumsskriftets udgivelsesår 2001, har 350 års jubilæum.

Heftet er et absolut læseværdigt skrift om Strib og stedets identitet handlende om odden med fæstningsanlæg, med overfartssted og med færge- og jernbaneby,  med jernbanestation, banegård, færgehavn, færgegård, sommervillaer, cottage, koncertsal og badehotel.
Læseren får i overskuelig form indsigt i Stribs historie, med butikker og læbæltelov, fyrtårn, skole og kirkelige forhold, med skæbneår og om folketingsmanden, som “reddede Stribs fremtid lige på målstregen”.
Vi burde have en buste af folketingsmanden Orla Lehmann stående i Strib, skriver heftets forfatter.

Vil du vide mere, så spørg på biblioteket efter heftet og eventuelt efter anden lokal Stribhistorie.
Se også Poul Christensens hjemmeside med lokalhistorier (BAVNEN) – KLIK her

You Might Also Like