1 In Sådan set

Byen med de røde tage

Det er svært ikke at lade sig medrive af gode initiativer.

Gælder initiativerne tilmed de steder – stier og veje, skove, strandarealer og festlige forsamlinger af enhver art – hvor man selv for næsten en hel menneskealder siden trådte sine barnesko, så kan man uvægerlig  ikke frasige sig den frydefulde fascination som oplevelsen af  de fortalte historier – leveret af  bysbørn fra samme sted og af forskellige aldre – afstedkommer.

 

You Might Also Like

  • Helle
    1. april 2012 at 19:47

    “Dengang i Faaborg” er ubetinget den mest aktive Facebook gruppe jeg er medlem af.
    Alle der beskæftiger sig med sociale medier, ville være grønne af misundelse over sådan en deltageraktivitet. 🙂