In Dagny Andersen's slægt/ Slægt

Bagersvenden og Klatten

”En bagersvend kom forbi og tabte en klat!”

Sådan omtalte min morfar hans ukendte genetisk fædrende ophav. Når det er sagt, så havde min morfar i sagens natur heller ikke så meget mere at sige om den ukendte far, der aldrig på noget tidspunkt fik tildelt særlig meget af hans opmærksomhed endsige interesse.

 Min morfar blev født i Asnæs, Ods Herred, Holbæk Amt. Hans mor havde den sidste tid af graviditeten boet hjemme hos hendes forældre og i februar måned 1895 havde hun så født sit barn. Elleve dage efter fødslen blev drengen båret til dåb i den lokale kirke af mosteren, Boline Andersen, og blev døbt med navnet Hans. Den biologiske far deltog ikke i dåben og han nævnes ikke ved navn i kirkebogsnotatet,velsagtens fordi han indledningsvis ikke havde vedkendt sig paterniteten og fordi han gjorde sig svare anstrengelser for både at være usynlig og at unddrage sig sit ansvar.

 Da nu bagersvenden ikke viste interesse eller deltagelse i graviditeten, hans søns fødsel og dåb, blev der ni dage efter dåben, på moderens vegne, af det lokale sogneråd,  udfærdiget en skrivelse som via ”Holbæk Amt” fremsendtes til Københavns Overpræsidium med anmodning om, at Bagersvend Karl Sørensen må blive tilpligtet at alimentere (betale børnebidrag) til hendes den 6. februar 1895 fødte barn: Hans Andersen.

Bagersvend Karl Sørensen bliver da via myndighederne eftersøgt. Allerede den 20. april samme år meddeler de eftersøgende myndigheder at bestræbelserne har været forgæves og at man ikke har kunnet efterspore bagersvenden.

Sjællands Stiftamt involveres i sagen og den 1. juni bliver faderskabssagen påtegnet, at indklagede Bagersvend Karl Sørensen er fraflyttet Brøndbyvester Mølle den 1. maj – hvor han tjente hos en Villum Villumsen – men nu har taget ophold i København. Carl Sørensen stak ganske enkelt af, da han blev bekendt med at han er eftersøgt som ansvarlig part i en faderskabssag.

 Den 30. juli samme år påtegner de eftersøgende myndigheder sagen at eftersøgningen fortsat har været forgæves hvilket meddeles Amtet den 1. august 1895.

I september måned i året 1900 var der giftemål i en kirke i omegnskommunen. Ved den lejlighed fik min morfar en stedfar og med tiden kom tre halvbrødre til, hvoraf den ene blev døbt med navnet Karl.

 Om min morfar kendte navnet på sin biologiske far har han aldrig fortalt – blot nævnt ham som bagersvenden der tabte en klat i forbifarten.

Den Karl Sørensen som uddannede sig til bager, som gjorde en pige gravid i slutningen af marts måned 1894 og derved efterlod sig genetiske aktier i min morfar, videreført i  min mor og i mig selv, han arbejdede i 1895 på Brøndbyvester Møller.

You Might Also Like