In Fra før min tid/ Fra tiden i Faaborg

Brudens fiskefrikadeller

Boghandlerens forretning, som lå på hjørnet af Jomfrulågen og Østergade, nåede jeg aldrig selv at opleve, men har dog set billeder af ejendommen som den så ud den gang. Sidenhen er bebyggelsen så revet ned og flere gange er der bygget nyt på stedet og forskellige forretningshverv har haft til huse i bygningen.

 Carl Christian var københavner. Født i 1819. Som ung kom han i lære som bogbinder og efter udstået læretid arbejdede han nogle år som svend forskellige steder i hovedstaden. Med tanke om at prøve lykken som selvstændig, lejede han et beskedent værksted i en lille sydfynsk købstad og hans plan var at åbne bogbinderværksted den 1. september 1844.

 For at være fremme i god tid sejler Carl Christian fra hovedstaden i midten af august med en Jagt som skulle befordre nogle varer og noget gods til den sydfynske købstad. Alle sine værktøjer og sine varer havde Carl Christian med sig i to kister ombord i Jagten.

Vind, vejr, tåge, regn og strømforhold er imidlertid ikke med Carl Christian. Sejladsen fra hovedstaden til den lille sydfynske købstad kom til at tage tre uger. Carl Christian åbner derfor sit værksted dernede i det sydfynske med lidt forsinkelse men kommer dog fuld af fortrøstning  i gang med sin forretning og med hverdagens gøremål.

 I november måned 1844 gifter den 27 årige Carl Christian sig med den tre år yngre Charlotte Amalie i den lokale sydfynske kirke og forloverne var Maler W. Knippel og Bødker R. Møller.

 Om Carl Christian og Charlotte Amalies første trange tid som selvstændige i byen, har deres oldebarn engang fortalt. Materiel velstand og overflod var ikke deres første år beskåret. Så da Brudeparret kom hjem fra giftemålshøjtideligheden i kirken, tog bruden ganske enkelt brudestadsen af  – iførte sig hverdagsklæderne – og gav sig så til at stege fiskefrikadeller til deres eneste bryllupsgæst – en gammel skomager ved navn Stude.

 Sidenhen blev vilkårene så noget forbedrede at Carl Christian og Charlotte Amalie kunne købte egen ejendom i den lille sydfynske købstad og de udvidede bogbinderiet med en boghandel som fik ganske god fremgang. Deres efterkommere gennem flere generationer har sidenhen været selvstændige forretningsfolk i den selvsamme by som Carl Christian og Charlotte Amalie i 1844 udvalgte sig som deres fremtidige arnested for deres liv og virke.

 Men – jeg gad dog godt vide hvad forloverne, Maler W. Knippel og Bødker R. Møller, fik til middag den fredag i november måned 1844.

PS: Carl Christian og Charlotte Amalie’s eneste gæst ved deres bryllup, var ifølge deres oldebarns fortælling godt 100 år senere, en gammel skomager ved navn Stude.  Folketællingen 1845 for Faaborg Købstad viser imidlertid, at skomager Stude var en dengang 27 årig gift skomagermester, hvis fulde navn var Hans Jørgen Weidemann Stude gift med Ane Dorthea Rasmussen. De boede i den selv samme gade som brudeparret boede i. Hans Jørgen og Ane Dorthea var blevet gift året før i den lokale kirke. Pudsigt nok var maler Knippel også forlover ved deres bryllup.

I Carl Christians oldebarns erindringer kortfattet fremsat i 1947, var skomager Stude så i mellemtiden blevet til en gammel mand og det er jo naturligt nok.

Men – jeg gad nu alligevel godt vide…

You Might Also Like