In Ponsaing/ Slægt

Silkehandleren

ponsaingDen første danskfødte Ponsaing blev svigersøn til den første danskfødte Wichelsøe.
Ponsaing blev gift med min tiptip oldefars søster og svigerfaderen – den første Wichelsøe – var min tiptiptip oldefar, den navnkundige Søfarer Jens Johansen Wichelsøe (1727 – 1791) som boede i det tredie hus i Skibhusene ved Odense Fjord.

… Med et Nota Bene i den gamle kirkebog ses ved selvsyn, at den frugtsommelige Fruentimmer Anna Marie PettersDatter var ankommet til Faaborg By den 31. oktober i 1758 og havde oplyst, at hun kom fra Esahug… (som er Itzehoe).

Anna Marie PettersDatter føder en søn kl. 02 om natten den 17. november 1758 og ved dåben i Faaborg Kirke den 22. november samme år, får  han navnet Johan Georgius Jacobæus Ponsaing.
Ved den tids skik, deltog barnemoderen ikke ved dåbhandlingen, så det var præstens forlovede som bar drengen til dåben og det var byfogedens datter der stod ved siden. Fadderne var Tobias Jansen, Hans Hinrich Mølmarch og Jacob Christian Tandrup. Barnefaderen var  udlagte Skibskaptajn Johan Joseph Antonius Ponsaing fra Maintz.

Johan Georg Jacobus Ponsaing – sådan som hans navn sidenhen udtales – ses ikke optegnet som værende konfirmeret i Faaborg. Men vi ved, at han flytter til København og bosætter sig i den indre by’s østre kvarter på matrikelnummeret 10, hvor han ernærer sig som silke- klæde – og galanterihandler.
Johannes Georg Jacobus Ponsaing mistede sin første hustru i 1794 og i begyndelsen af oktober måned 1795 gifter han sig med den 9 år yngre pige Anna Kristina Jensdatter Wichelsøe datter af salig Søfarer Jens Johansen Wichelsøe som boede i Skibhusene ved Odense.
Anna Kristina Wichelsøe var da frugtsommelig udi den 7. måned.

Med sig ind i ægteskabet med Anna Kristina Wichelsøe bringer Johan Georg Jacobus en to årig søn fra første ægteskab.
Anna Kristina og Johan Georg Jacobus får i tidsrummet 1795 – 1807 seks fælles børn. Allesammen piger.

Johan Georg Jacobus Ponsaing oparbejder gennem årene en vel konsolideret forretning og han tilegner sig en central placering og en velanskrevet anseelse i tidens bedste borgerskabs bevidsthed.

I begyndelsen af juli måned 1807 føder Anna Kristina deres  sjette barn – en datter –  og 14 dage senere, den 19. juli 1807, dør hun blot 39 år gammel. Hun begraves den 22. juli 1807 på “Stadens Kirkegård” (Sankt Petri Kirkegård) og der ringes med alle klokker.

Johan Georg Jacobus Ponsaing dør 76 år gammel den 24. december 1834.
(Billedet: Ponsaing)

You Might Also Like