In Karen Søllested f. Jensen - slægt/ Slægt

Karen Søllested f. Jensen

Karen blev døbt i februar måned 1920 i Ubberud Kirke. Ved dåben frembåret af  arbejdsmand Kaj Gorm Madsens hustru, Karen Rasmussen, Odense. Pigen Maren Jensen, boende i Horne, stod ved siden. Fadderne var Arbejdsmand Kaj Gorm Madsen og Ungkarl Hans Jensen af Ubberud. Ved dåben fik Karen sin mors efternavn, Jensen.

 Moderen, Margrethe Jensen, giftede sig den 23. december 1920 i Vissenbjerg Kirke med Jens Peter Jacobsen som nylig var blevet enkemand og som havde tre små børn.  Da tiden nærmer sig Karens konfirmationsalder, får hun et længe næret ønske opfyldt og får sin stedfaders efternavn, Jacobsen.

I marts måned 194o gifter Karen sig med Karl Martin Hansen Søllested og de bosætter dem på deres nyerhvervede gård, Bobjerggård i Bred ved Vissenbjerg.

Om Karen Søllested har datteren Ellis M. Søllested og barnebarnet Helle Søllested Stougaard skrevet i bogen “Verden omkring den store sten”

You Might Also Like