1 In Fra før min tid/ Slægt

Med bindingsværk og strå

papmalDette lille maleri udført på pap, erindrer jeg så langt tilbage i tiden, som det næsten er muligt at huske.

Som små itubrækkede og bemalede papstykker lå det derhjemme, sirligt gemt hen blandt mange andre ting fra gammel tid.

En sjælden gang blev det taget frem for at blive studeret.

Motivet er fra Horne Sogn på Sydfyn. Derfra hvor en stor del af både min mors og min fars slægt kom.

Mine tiptip-oldeforældre, Anders Jensen Wichelsøe (1769 – 1827) og hans hustru Anna Cathrine Larsdatter (1776 – 1859), boede på stedet.  Anders  fæstede stedet i første fjerdel af 1800-årene af greven på Hvedholm.

Sidenhen boede mine tipoldeforældre, Skomager Lars Andersen Wichelsøe (1800 – 1895) og hans hustru, Karen Guhl (1806 – 1887),  på stedet. Lars Wichelsøe fæstede huset efter moderen, Anna Cathrine Lartsdatter.

Da Greven på Hvedholm gav huset fri til køb til privat ejendom, erhvervede Lars Wichelsøe og Karen Guhl stedet. Indgik en entreprice med en murermester. Brød det gamle hus ned og byggede nyt. For det betalte han 300 rigsdalere i to lige store kontante rater. Huset på maleriet, er det hus som Lars Wichelsøe og Karen Guhl lod opføre.

Mine oldeforældre, Skomager Anders Jensen Wikkelsø (1844 – 1930) og Severine Marie Hansdatter Bønneland (1843 – 1926), boede også på stedet. Anders overtog huset efter hans far Lars Wikkelsøe som så  i en lang årrække boede på aftægt hos sønnen og svigerdatteren.

På foto’et ses Anders Wikkelsø med hans hustru og deres to døtre Karen Cecilie og Cathrine Sofie. Foran Anders sidder hans gamle far, Lars Wikkelsø. Til venstre for Anders står en tjenestepige. De to drenge er ukendte. Billedet er muligvis fra april måned 1890, taget ved siden af havegangens pæle. I baggrunden ses spiret på Horne Kirke.

Anders Wikkelsø og hans hustru solgte stedet i maj måned 1916.

Èn gang blev huset på parcellen nedrevet for at blive genopført i nyt. To gange galede Den Røde Hane over stedet og parcellens ejendom blev flammernes bytte. To gange blev der genopført en ny bolig på stedet.

Blandt gamle overleverede foto er ét af en tom parcel. Parcellen hvor det her omtalte nedbrændte hus havde ligget.

Min Oldefar på min mors side, Møller Niels Nielsen Jensen ( 1862 – 1949) og hans hustru, Karen Andersen (1862 – 1935),  erhvervede brandtomten omkring 1917 – 18 og byggede efterfølgende et hus på stedet.  På samme tid havde min mormor og morfar endnu ikke indgået ægteskab. Min mor blev født 1917 og den første tid boede hun sammen med sin mor hos bedsteforældrene Niels Nielsen Jensen og Karen Andersen på det her omtalte sted, mens min morfar “endnu tumlede lidt rundt i sin ubeslutsomme ungkarletid”.

Flere af slægtens generationers har således boet på stedet. Ikke i samme hus, men på samme parcel.

Billedet øverst til højre blev malet af maler og fotograf Marius Mikkelsen, Faaborg. Initialerne KW er siden malet delvis hen over malerens initialer.

Mine forældre bestilte Hornemaleren H. Lillemark til at lave et kopi af det lille maleri. Det hænger nu på min væg.

You Might Also Like

  • Ib
    26. oktober 2009 at 22:24

    I baghuset var indrettet barkkedel hvori der blev garvet huder og skind. I kedlen blev bark fra træer kogt og de rå huder og skind blev så lagt i afkoget til garvning. Efterfølgende blev huderne lagt til tørre under fri himmel.
    Iøvrigt pudsigt som de to malerier har hver sin synsvinkel på kirken. Bemærker man kirkens runddel og det lille tårn mod vest, så er kirken åbenlys spejlvendt.