I Alfred Vigelsø's slægt/ Fra før min tid/ Slægt

Alfred tjente bønder

Dengang da det hele var for længe siden og man skrev 1925 tjente den 16 årige, Alfred Vigelsø Hansen, hos landmand Christian Rasmussen som residerede på gården med matrikelnummeret 19 i Horne Sogn.

Christian Rasmussen var et halvt hundrede år og var ungkarl. Til at klare den daglige husholdning, havde han en fem år yngre husbestyrerinde ved navn Christine Jensen som var fra Vester Skjerninge. Der var ingen børn i husstanden og eneste karl på gården var Alfred.

På samme tid – i den anden ende af sognet, lidt øst for kirken – boede Alfreds mor, Karen Cecilie Hansen f. Wikkelsø og hans 12-årige lillebror, Ernst. De var indlogeret hos moderens forældre, Skomager Anders Wikkelsø og hustru Severine Marie.

Alfreds 10 år ældre storesøster, Kirsten Gunild, var da for længst rejst hjemmefra.

20 år tidligere havde Anders og Severines svigersøn, Møller Niels Andreas Hansen, bygget Horne Østermølle. Ved den lejlighed havde Anders Wikkelsø forstrukket svigersønnen med et lån til byggeriet.

Niels Andreas Hansen døde tidligt og hans efterladte enke, Karen Cecilie,  drev da møllen videre ved hjælp af mølleforpagtere.

I mellemtiden havde mølleriet i landet fået andre og lidt ringere kår   og 1920 afhænder Karen Cecilie Horne Østermølle og flytter under tag med sine forældre. Forældrene, Skomagermester Anders & Severine Marie  Wikkelsø, er på dette tidspunkt god for en formue der er fire gange så stor som datterens, trods det, at hun netop har solgt møllen.

Karen Cecilie Hansen køber sidenhen det hus hun bebor til sin død i 1933.

I tiden der var gået havde Alfred mistet sin storebror Max som døde af blodforgiftning, afprøvet en lærerplads som smed og maskinarbejder, havde været kæreste med tømmerens Thora og sammen med hende fået  en datter som i juli måned 1931 blev døbt Lili, var blevet udlært murer  hos murermester Holm i Faaborg, havde gennemført teknisk skole i Nørregade i Faaborg og havde været på håndværkerhøjskole i Ollerup.

Hans erhvervsaktive karriere startede ved landbruget – vel vidende, at han ikke havde tanker om at blive landmand. Hans store passion var naturens mangfoldighed. Jagt og fiskeri fyldte meget i hans liv. Som murer var han med til at bygge “Engvejen og Mølledammen” og ombygningen af Faaborg Sygehus og andre store ombygnings -og forandringsarbejder. Et utal af parcelhuse, privat – udlejnings -og erhvervsejendomme i byen og i nabosognene lagde han faglig bistand og håndværksmæssig kompetencer i.

Andre tekster