0 In Alfred Vigelsø's slægt/ Slægt

Kirstine og Hanne

Kirstine og Hanne 1897

Kirstine og Hanne 1897

Mine grandtanter, Kirstine  og Hanne, blev født med et par års mellemrum. De var døtre af mine oldeforældre Kirsten Hansdatter Madsen og  Mads Hansen i Nørreballe, Horne Sogn på Sydfyn.

Kirstine, der var den ældste af de to piger, blev født i august måned 1864 og Hanne i november 1866. De var eneste to piger i en søskendeflok på 8 børn.

Tre måneder før Kirstine blev født, var faderen Mads Hansen blevet indkaldt til at gøre soldatertjeneste ved slaget om Sønderjylland. Faderen havde ganske vist 10 år tidligere aftjent sin  almindelige lovpligtige værnepligt ved fodfolket, men var så blevet indkaldt endnu en gang i 1864, da de Østrigske og Prøjsiske tropper i februar, havde overskredet grænsefloden Ejderen.
Mads Hansen og Kirsten Madsdatter var blevet ægteviet i januar måned samme år. Mads var så blevet indkaldt i midten af maj til – og om nødvendigt – at gøre krigstjeneste i forsvaret af landsdelen Sønderjylland.  Allerede i maj skaffer Mads sig imidlertid en “stillingsmand” og der bliver indgået en aftale om, at “stillingsmanden” formedels en kontant sum på 300 rigsdalere, fuldfører Mads’ pligtige deltagelse i forsvaret af Sønderjylland og hvis det kommer til egentlige krigshandlinger, skal Mads yderligere erlægge  en sum af 1000 rigsdalere kontant.
Derefter bliver Mads, der var  eneste søn af  forældrene og som stod til at overtage fæstet på gården, “hjemsendt til pasning af forældrenes fæstegård i Nørreballe”. Mads var således hjemme på gården, da Kirstine blev født i august måned 1864.
Om “stillingsmanden”, som var en 38 årig ugift Faaborgenser og bror til en af byens købmænd vides, at han overlevede sit job som “stillingsmand” for Mads.

Samme år som Hanne bliver født, indgår Mads Hansen en afståelses – og aftægtskontrakt med forældrene. Han  får fæste på gården og betaler 7.500,- rigsdalere i indfæstning. Ved fæstet mageskiftes gården og  flyttes fra landsbyen ud på gårdens “udlod” hvor den bygges ny. Ved den lejlighed får gården navnet “Øxnebjerggaard”.
Mads køber gården til selveje i 1874 og betaler 26.000 kroner.  Gården var da på  64 ¼ tønde land jord.

Helt efter tidens tradition, blev gårdmandsdøtrene Kirstine Jørgine Hansen og Hanne Anine Hansen, begge selv gårdmandskoner. Begge var de hjemmeboende frem til konfirmationen. Begge blev de konfirmeret i Horne Kirke med skudsmålene mg for den gudelige forståelse og mg for sædelig opførsel og begge blev de oplærte i husholdning og praktisk husførelse med giftemål for øje.
Kirstine gifter sig i april måned 1894 i Horne Kirke med Niels Hansen og de bosætter dem på gården Solbjerggård i Millinge og med tiden sætter de fem børn i verden. To piger og tre drenge.
34 år fik Kirstine og Niels  sammen. Kirstine dør 64 år gammel i juni måned 1928. I 5 generationer i hendes slægt blev der konstateret diabetes.  Efter Kirstines død var Niels enkemand i 6 år og han dør  i oktober måned 1934 i en alder af 84 år.
Hanne gifter sig i oktober måned 1897, ligeledes i Horne Kirke, med Rasmus Rasmussen og de slår rod på gården Betzyslyst i Svanninge. Hanne og Rasmus får kun ét barn – en datter. Hanne blev enke blot 17 år efter giftemålet med Rasmus som døde 50 år gammel i februar måned 1914. Hanne forbliver i sin enkestand og dør 75 år gammel i maj måned 1941.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply