In Fra tiden i Strib/ Sådan set

Med åre og sjæl

Hvert år på denne tid gennemføres et arrangement – Sea Challenge Fyn Rundt – hvor kajakroere, fra hele landet og sågar med deltagelse af roere fra de andre nordiske lande, sejler Fyn rundt.

Den 1. august umiddelbart inden middagstid, rundede en del af roerne Strib Fyr og strøg forbi Nordenbro, tæt under land, ved det sted hvor vort lokale kanoneringslaug har fået kongelig bevilling til at skyde hyldest til regentparret og deres kongeskib.

 Fire personer stod på Den Gamle Nordenbro blandt kanoner, kanonkugler og mindesten fra Treårskrigen og agerede “Strandpost”. De viftede ihærdigt og gestikulerende med flag mens roerne råbte numre som “strandposten” noterede. Så blev der overbragt hilsner fra land, fortsat god tur og “vi ses” og lidt længere ude sås en følgebåd langsomt slutte op om de sidste roere. Et par nysgerrige marsvin svømmede tæt på. Måger lettede synligt forstyrrede i deres eget forehavende, men  landede straks igen på vandet hvor de lagde dem vel tilrette med virrende haler og fjerpynteri.

Næste landkending var i Baaring Vig, hvor seancen med identification af roerne blev gentaget. Flere pårørende til roerne var mødt op med campingvogne og kæledyr. Der blev råbt til en roer: “Jeg skulle hilse dig fra “Perle”.

Næste stop for natten var planlagt at være i Kerteminde.

Fyn Rundt i havkajak er kystnært sejlads, fik jeg at vide og det var synligt, at der var stor opbagning fra de som ikke roede med, men fulgte deres respektive på så tæt hold fra kysten  som det var muligt.
Blandt deltagerne var en stor del grånende eksistenser som plejede godt  huld og helbred både i sind og i skind. Man frydes.

You Might Also Like