15 In Alfred Vigelsø's slægt/ Slægt/ Wikkelsø

Orlogsgast Anders Jensen Wichelsøe

Anders Jensen Wichelsøe 1769 – 1827 og hustru

Anna Cathrine Larsdatter 1776 – 1859

Min tiptip-oldefar, Anders Jensen Wichelsøe deltog i slaget på Reden den 2. april 1801.

Godt 30 år forinden, en mandag, den 4. september 1769, kl. 11 om formiddagen, blev han født i det tredie hus i Skibhusene ved Odense Fjord.  Seks dage senere blev han døbt i Sct. Hans Kirke i Odense. Ved dåben blev han frembåren af  Birthe Sofie Holms og Anna Sofie Christoffers stod ved siden. Fadderne var: Gårdejer Niels Krogh, Jørgen Trane og Philip Johansen.

Allerede fra barnsben blev han ”Enroulleret i Søe Limiten” og skulle aftjene sin værnepligt ved søværnet. Det var almindelig praksis dengang, at hvis drengebørnene havde en naturlig tilknytning til havet ved at være ud af fiskerfamilier eller ved at være børn af  søfarere som sejlede coffardi (handelsskib) eller andet – så blev de indskrevet i søværnets lægdrulle. En værnepligt som varede minimum til femogtrediveårsalderen, men som meget vel kunne strække sig til halvtredsårsalderen.

“… Tirsdagen den 6. Januari blev Anlagte ungkarl Anders Jensen Wichelsøe trolovet med Gudfrygtigen Pige Anna Cathrine Larsdatter og Copuleret (gift) den 4. februari 1795 udi  i Sct. Hans Kirke i Odense…”

Anna Cathrine og Anders bosætter dem efter giftemålet i Skibhusene. Så flytter de til Næsby Slotshauge hvor to af deres børn bliver født. Dernæst flytter de igen til Skibhusene. Sidenhen flytter de til Horne.

Sammen fik Anna Cathrine og Anders 11 fælles børn:

 1. Jens Andersen Wichelsøe f. 12. september 1795 i Skibhusene, Sct. Hans Sogn, Odense.  Han blev døbt den 18. i samme måned i Sct. Hans Kirke i Odense. Kirsten Nielsdatter bar ham til dåben og Ellen Baltsar stod ved siden. Fadderne var Johan Frederik Hansen, Skipper. Hans Jeppesen, Styrmand og Lars Olesen, Fisker.  Han blev snedker i Horne. Gift med Anne Kirstine Andersdatter
 2. Lars Christian Wichelsøe f. 1797 i Skibhusene, Sct. Hans Sogn, Odense. døde samme sted 1½ år gammel.
 3. Lars Fischer Andersen Wichelsøe f. 16. december 1800 i Skibhusene, Sct. Hans Sogn, Odense. Døbt i Sct Hans Kirke den 10. december 1800. Skomager i Horne. Blev gift med Karen Guhl
 4. Johan Carl Wichelsøe f. 13. maj1803  i Skibhusene, Sct. Hans Sogn, Odense. Døbt samme dag.  Skrædder i Horne Kirkeballe. Blev gift med Dorthea Margrethe Madsdatter
 5.  Dødfødt pige f. 1805
 6. Karen Andersdatter Wichelsøe f. 17. november1806 i Skibhusene, Sct. Hans Sogn. Døbt den 21. november samme år i Sct. Hans Kirke, Sct. Hans Sogn, Odense. Blev gift med væver Lars Christensen i Horne.
 7. Anna Margrethe Wichelsøe f. 1. januar 1809 i Næsby Slotshauge, Odense.
 8.  Anne Kirstine Wichelsøe f. 7. maj 1811 i Skibhusene, Sct. Hans Sogn, Odense. Døbt den 8. maj 1811 i Sct Hans Kirke, Odense.
 9. dødfødt søn f. 1813
 10. Christian Andersen Wichelsøe f. 9. maj 1814 i Horne, Horne Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Døbt den 19. maj 1814 i Horne Kirke. Blev træskomand i Horne Vesterballe
 11. Hans Andersen Wichelsøe f. 17. juli 1817 i Horne, Horne Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Blev skrædder og Uldspinder i Horne.

Ad flere gange var Anders gennem årene indkaldt til militærtjeneste. Det nævnes et sted, at han ikke unddrager sig sin pligt, men udfører den forbilledligt og punktligt og beredvilligt møder op, når han indkaldes, omend han dér tjener mindre end ved farten fra hjemmet.

 I slutningen af året 1800 blev Anders igen indkaldt. I begyndelsen af 1801 blev der gennemført en folketælling i hele landet. Da man optæller Anders Jensen Wichelsøe’s husstand i Skibhusene ved Odense fjord, bliver Anders optegnet som fraværende, da han er indkaldt til “at gøre krigstjeneste”. Kun hans unge hustru og deres tre mindre børn tælles med i husstanden ved denne folketælling.

 Anders er i københavn. Indskrevet til at gøre tjeneste på Orlogsskibet “Sjælland”, somvar bemandet med 533 mand og udstyret med et stort antal kanoner. Og den 2. april 1801, ved slaget på Reden, kom skibet og Anders så i kamp.

Ved slaget på Reden fik Danskerne en ordentlig gang prygl og mistede en meget stor del af den danske flåde. Under kamphandlingerne blev 39 af Orlogsskibet “Sjællands” besætning dræbt og 125 blev såret. Anders var blandt de sårede og han blev derfor, sammen med andre sårede, ført til “Quæsthuset” i København for videre behandling.

 Et notat fortæller, at Anders Jensen Wichelsøe mistede alt ved slaget og at han end ikke havde noget tøj at iklæde sig. Han fik så udbetalt et par rigsdalere til at klæde sig for og yderligere et par rigsdalere til at føde familien for. Det får han efterfølgende nogle gange.  Den 30. maj ” … udgår han Quereret fra Søe Quæsthuset, men har nogen svækkelse  i fodleddet, som gør hans gang usikker, hvilket efter begiering attesteres…”  af en Hr. Mackenhal.

Ihærdigt  forsøger han, efter hjemsendelsen fra Quæsthuset, at forsørge familien så godt som muligt.

Da hans arbejdsevne er en del forringet på grund af krigsskaderne, må han tage forskellige hyrer som matros til en lavere betaling end almindeligt var.  I en skrivelse til Commissionen for Understøttelse af dem som i slaget den 2. April blev Quæstede eller har tabt deres forsørgere, hedder det: “…Og Købmand Jens Nielsen med hvis skib på søen han farer, har sagt at han nu tjener mindre end tilforn og har mindre kræfter end tilforn –  for matrosen er de fysiske kræfter formindsket…”  Endvidere holder skrivelsen i erindring, at Anders Jensen Wichelsøe under en rejse til Norge et par år forinden var totalforlist med det skib han var forhyret på. Alle ombord reddede dog livet men Anders forliste sin smule ejendom. Ikke at det havde noget med hans sundhedstilstand at gøre, men for at fremhæve, at Anders havde været forfulgt af uheld.

Anders var undervejs i sin tjenestetid blevet noteret for en udmærket indsats og beskrives med stor respekt af hans overordnede officerer. De Kvæstelser i benet, som han  pådrog sig af flyvende træsplinter, plager ham i stigende grad og har også medført et invaliderende handicap, som vil følge ham resten af livet. Anders arbejder derfor på at opnå nogle af de privillegier som var forbundet med at være indskrevet i Søe Limiten.

Efter flere undersøgelser af læger i København og Odense og senere også af læger i Svendborg, ansøger Anders om krigsskadeerstatning. Denne bliver indstillet af flere af hans overordnede officerer – og erstatningen bliver ham derefter bevilliget af en til formålet hensat fond. Han tilkendes en livslang krigsskadeerstatning på årlige 24 rigsdalere.  Da erstatningen tilkendes ham, er han imidlertid ikke hjemme, men:  “…forhyret på et fartøj her fra Fjorden til Norge, hvorfra han endnu ej så vidt jeg ved er kommet tilbage, men ventes alle dage…”

Som indskrevet i Søe Lægdernes Mandskab nød Anders nogle privillegier som grevskabet på Hvedholm var pligtig at tilbyde ham – som for eksempel et arbejde han med sit handicap vil kunne klare at brødføde sin familie med. Greven fra Hvedholm besøger derfor Anders i Skibhusene ved Odense fjord med et tilbud om beskæftigelse.

 I 1813 flytter Anders Jensen Wichelsøe, hans gamle mor og hans familie fra Skibhusene til Hvedholm i Horne Sogn.

Alle familiens ejendele blev flyttet den lange vej med hest og vogn. Da Anders og hans følge efter mange timers kørsel nærmer dem bestemmelsesstedet om natten, tager de fejl af spiret på Hvedholm og tårnet på Horne Kirke. De kommer frem til kirken ved midnatstid og bliver bekendt med, at de er kørt for langt. De overnatter så i Sulegårdens lade om natten og fortsætter næste dag til Hvedholm.

 Efter sigende passede Anders ørreddamme på Hvedholm ligesom han også bedrev noget fiskeri for godset.

 Anders lider gennem årene en del af skaderne på hans ben. Det hedder sig at han halter svært, har en slæbende gang og har besvær med balancen.

I et brev med overskriften “Ærbødigst promemoria” som er tilstillet Commissionen til Understøttelse for dem som i slaget den 2. April blev Quæstede eller har tabt deres forsørgere, skriver en Chr. Bunkeflod bl.a.:

“…På den evige mærkværdige 2. april tog han del i Danmarks hæder, og blev såret for sin Konge og sit Fædreland, og dobbelt tungt var det for hans stakkels kone og børn, thi deres sårede forsørger havde vist intet tilovers at sende dem til deres hjælp til deres underholdning…”

På udefronten tog Anders sin tørn.

På hjemmefronten kæmpede hans hustru Anna Cathrine Larsdatter sin daglige kamp for at brødføde sig selv og deres børn og for at få hverdagen til at fungere.  Sådan var det også 1000 år tidligere, da vikingerne drog ud i verden og skabte sig selv hæder og ære og erindring i historien.

Anders udfylder sit job på Hvedholm indtil han 58 år gammel, en søndag i maj måned 1827, afgår ved døden. Hustruen Anna Cathrine Larsdatter levede i mange år i enkestand. Hun døde midt i januar måned 1859.

 

You Might Also Like

 • Ib
  9. august 2015 at 19:42

  Christina – Din oldefars fulde navn var Peder Anton Wikkelsø Pedersen (1907 – 1997) og han var, som du sikkert ved, gift med Karen Ebba Elisabeth Christensen f. 1907 og de boede vistnok på et tidspunkt i Nygade i Faaborg.

  Peter Anton Wikkelsø Pedersen tog mellemnavnet Wikkelsø i 1991. Så vidt jeg ved, var han ikke døbt med Wikkelsø-navnet. Men det var hans far. Peter Anton tog så navnet i 1991 – Vistnok fordi nogle af hans efterkommere gerne ville have navnet. At din oldefar bruger Wikkelsø-navnet som mellemnavn, antyder at navnet på et tidspunkt er kommet ind fra kvindesiden.

  På denne måde: En Lars Pedersen gifter sig den 30. april 1869, med Ane Kirstine Christiansdatter Wikkelsø i Horne kirke. Og det er derfra din Wikkelsø linje kommer.

  Peter Anton Pedersen var søn af: Peder Andreas Wikkelsø Pedersen f. 1869, P.A.W.P. var brovægter i Faaborg og han var gift med Ane Johansen (1871 – 1939.

  Wikkelsø’erne kommer fra samme linie og kun ét sted fra – med udgangspunkt i øen med samme navn. Den første person som er indskrevet i kirkebogen med navnet, boede som voksen i Skibhusene ved Odense Fjord.
  Wikkelsø-navnet kom til Horne på Fyn i 1813 og derfra bredte det sig ud.

  Hvad er dine forældres navne – og dine bedsteforældre – du kan eventuelt skrive til min e-mail: ib@ibmh.dk

  Mvh. Ib Møller Hansen

 • Christina Vang
  9. august 2015 at 17:52

  Hej 🙂
  Jeg forsøger at lave lidt slægtsforskning og håber på lidt hjælp fra jer af.
  Min oldefar hed Anton vikkelsø Pedersen. Er det noget der passer ind nogen steder i jeres slægt ? 🙂
  Han var fra Faaborg af.
  Med venlig hilsen
  Christina

 • Jane Vikkelsø Hougaard
  30. oktober 2014 at 23:14

  Hej Ib.
  Tusind tak for svar… Det var da morsomt, at vi er i familie, og at min morfar har arbejdet sammen med din far.
  Jeg har selv boet på Svendborgvej 111, da jeg voksede op hos Frida og Lars sammen med min søster Heidi. Vores forældre døde i 1968, da jeg var 8 mdr. Gammel… Så jeg var med ” et stykke af vejen” i Fåborg og Åstrup.
  Men igen, tak for svar -kontakter dig nok på mail, det kunne være morsomt at få lidt mere at vide.
  Bedste hilsner Jane

 • Ib
  29. oktober 2014 at 17:56

  Hej Jane Vikkelsø Hougaard

  Ja vi er i slægt. Lars Vikkelsø Pedersen er min tiptipoldeforældres tipoldebarn og er nogenlunde jævnaldrende med min far, så slægtsskabet fornægter sig ikke. Min far arbejdede endda sammen med Lars, da Lars i 1950’erne var beskæftiget som murerarbejdsmand i Faaborg. De byggede da beboelseskvarteret Mølledammen i Faaborg.
  Lars og Alfrida boede Svendborgvej 111, da de boede i Faaborg.

  For kontakt kan du evt. bruge min mail: Ib@ibmh.dk

  Mvh. Ib Møller Hansen

 • Jane Vikkelsø Hougaard
  29. oktober 2014 at 17:04

  Hej “Vikkelsø familie”.
  Jeg er barnebarn af tidl. StenFisker og Brolægger Lars Vikkelsø Pedersen født 09. Juni 1915 , gift med Alfrida Andrea Hansen, født 09. januar 1922, bosat i Faaborg og sidst i Åstrup på Sydfyn. De Flyttede i deres alderdom til Jylland for at være nærmere familien.
  Da jeg er den sidste nulevende i min gren af familien, vil jeg gerne vide, om jeg og mine børn er i familie med jer?
  Bedste hilsner Jane Vikkelsø Hougaard

 • Ulla Kubach
  24. juli 2013 at 17:04

  Hej Ib.
  Fandt ved et tilfælde denne side – spændende læsning.
  Anders Jensen Wichelsøe er min 3xtipoldefar. Hans datter Anna Margrethe Andersdatter Milling er min tipoldemor og hendes søn Jens Hansen Milling min oldefar. Han var gift med Hanne Christine Hansen, og de var forældre til min mormor Olga Eugenie Sophie Madsen f. Milling. En bror hed Carl William Hjalmar Milling – han boede i Middelfart – ingen børn og døde i 1962. De andre 2 har jeg aldrig hørt om før, men du har jo ret. Jeg har være i kirkebogen. Hvordan har du fundet dem?
  M.v.h.
  Ulla Ploug Kubach f. Larsen

 • Jørgen Vikkelsø Frederiksen
  3. juli 2013 at 14:00

  Glad for at jeg fandt denne side er også efterkommer fra Anders Jensen Wikkelsø det er min 4 gange tip oldefar. Min Morfar Kristian Vikkelsøe-Pedersen og hans far Christian Pedersen tog mellemnavnet Vikkelsøe i 1948 med tilladelse fra kongen. Min oldefar Christian Pedersen mor Anne Kirstine Christiansdatter Wikkelsøe blev gift med Lars Pedersen. Min oldefar var Cementvarefabrikant i Glamsdalen.

 • jeppe schack vikkelsø
  29. april 2011 at 11:17

  hej ib er med i andres familie og hvad heder andres far og farfar

  • Ib
   30. april 2011 at 06:31

   Hej Jeppe

   En bondemand som hed Johan Jensen og som var født 1698 kom over på øen, Wikkelsø, for at arbejde. Han giftede sig og fik i 1727 en søn som blev døbt Jens Johansen.

   Jens Johansen blev kaldt Jens Johansen (Wikkelsø) fordi han kom fra øen med det samme navn. Det var nogle gange praktisk at kalde folk ved det navn hvor de kom fra, fordi i gamle dage var der så mange som hed det samme, og så kunne det være svært at kende forskel på dem.

   Da Jens Johansen blev gift skrev præsten hans navn i kirkebogen som Jens Johansen Vikkelsø – Altså Jens Johansen fra Vikkelsø. Og så blev Vikkelsø-navnet hængende. Jens Johansen var altså den første som kom til at bære navnet Vikkelsø som et personnavn.

   Jens Johansen Vikkelsø og hans hustru fik seks børn som alle kom til at hedde Vikkelsø til efternavn. Èt af børnene hed Anders.

   Anders Jensen Vikkelsø – det var ham som var orlogsgast – flyttede 1813 til Horne ved Faaborg – og derfra bredte Vikkelsø’erne sig ud over landet.

   Altså: Anders Jensen Vikkelsø som var født 1769 – hans far hed Jens Johansen Vikkelsø og var født 1727 – hans far hed Johan Jensen og han var født 1698

   Sagt på en anden måde – Johan Jens(søn)(født 1698) fik en søn som kom til at hedde Jens Johans(søn) Wikkelsø (født 1727) og han fik en søn som kom til at hedde Anders Jens(søn) Vikkelsø (født 1769)

   Og jeg kan forstå, at du kommer fra Anders Jensen Vikkelsø som var født 1769 – samme person som jeg også kommer fra.

 • Ib
  15. april 2011 at 13:51

  Hej Jeppe
  Orlogsgasten Anders Wikkelsøe havde fem søskende. Fire søstre og én bror som hed Johan Wikkelsøe.
  Jeg kommer fra Anders Wikkelsø. Han er min 3 x tipoldefar.

  Uanset om du kommer fra Anders Wikkelsøe eller Johan Wikkelsøe, så er de begge 5 x tip til dig.
  Johan Wikkelsøe var født 1764
  Anders var født 1769
  Deres far var født 1729
  og deres farfar var født 1698
  Så det er nogle gamle drenge vi har med at gøre.

  Jeg tror ikke der findes noget navn for hvad vi to er til hinanden.
  Ha’ en god dag.
  Hilsen Ib.

 • jeppe schack vikkelsø
  15. april 2011 at 11:17

  hej jeg heder jeppe schack vikkelsø og jeg er ovse med i familien og min farmor heder tove birk vikkelsø og min far heder poul erik vikkelsø sår hvad er jeg til dig

 • John Vikkelsøe Nielsen
  8. april 2010 at 17:10

  Hej.
  Det er en flot samling oplysninger, du har samlet.
  Jeg har fundet: Ved Ft 1887 var Johan Georg Ponsaing Kræmersvend i Store Færgestræde 77. 29 år, ugift.
  Anne Kirstine Wickelsøe og Johan Georg Ponsang blev copuleret i Sct. Nikolaj Kirke den 2. oktober 1795.
  Torsdag den 31 oktober ankom et fruentimmer her til byen ved navn Anna Marie Pettersdatter foregav at hun var fra Esahug, som gjorde barsel imellem fra fredag og torsdag om natten kl. 2 den 17. november hun udlagde en person ved navn Johan Joseph Antonius Ponsaing fra Mayntz.
  Onsdag den 22. november blev barnet døbt og kaldet Johan Georgius Jacobus hr Lunds kæreste bar ham til dåben, velædle hr borgmester Mølmarchs jomfru datter Abel Pernille gik hos og døbt af hr. Lund. var dets faddere Tobias Jansen, Hans Hinrich Mølmarch, Jacob Christian Tandrup.

  Jeg mangler oplysninger om, hvordan Jacob kom til københavn, og jeg mangler oplysning om Magdalenes skæbne efter Jacob Hyllested død,

  mvh,
  John vikkelsøe Nielsen.

 • Karen Guhl & Lars Wikkelsøe | ibmh's blog
  27. november 2009 at 10:15

  […] Lars Fischer Andersen Wikkelsø blev født den 6. december 1800 i Skibhusene ved Odense Fjord og fire dage senere blev han døbt i Sct. Hans Kirke, Sct. Hans Sogn, Odense Herred og Amt. Ved dåben blev han frembåren af Anne Hansdatter Jørgen Fiskers kone og Lisbeth Pedersdatter, afgangne Jørgen Larsens hustru, stod ved siden. Fadderne var: Styrmand Jens Lind og Jørgen Andersen. […]

 • Jens Johansen Wichelsøe | ibmh's blog
  21. november 2009 at 09:25

  […]  Anders Jensen Wichelsøe blev født i Skibhusene mandag den 4. september 1769 klokken 11 om formiddagen. Ved dåben i Sct. Hans Kirke blev han båret af Birte Sofie Holms og det var Anna Sofie Christoffers som stod ved siden. Fadderne var: Gårdfæster Niels Krogh, Jørgen Thrane og  Philip Johansen. Anders gifter sig i Sct. Hans Kirke den 4. februar 1795 med pigen Anna Cathrine Larsdatter og de får 11 børn hvoraf to var døde ved fødslen og en dør i to års alderen. Anders Jensen Wikkelsøe deltager i slaget på Reden den 2. april 1801 og 1813 flytter han og familien til Horne på Sydfyn.  […]

 • Ib
  26. oktober 2009 at 21:39

  Det var denne Anders Jensen Wichelsøe, født 1769, som i 1813 bragte navnet til Horne.
  Med tiden ændredes stavemåden til Wikkelsø.
  Anders Jensen Wichelsøe’s oldebarn, Karen Cecilie Wikkelsø (min farmor) gav sine børn mellemnavnet Vigelsø, som er en modernisering af navnet Wikkelsø.
  De to første personer, som fik Vigelsø-navnet ved dåben, var min far, Alfred Vigelsø Hansen (1909) og hans yngre bror Ernst Vigelsø Hansen (1913). Begge døbt i Horne Kirke.

  Den ældst kendte form af navnet skulle have været Wighgisl.