0 In Fra tiden i Faaborg

C.A. studerede fugle

“…Når solfaldsklokkernes blide klang lød ud over Sundet fra Klokketårnets malmtunge klokker, tog bekkasinhannen fat for alvor. Helt ind i min stille stue hørtes dens lokkende lyd, og når jeg fulgte de dragende toner og begav mig ud på min vanlige aftentur gennem Sundet, var den lune, linde luft i den lyse majaften fuld af dens lyd…”
Ordene blev skrevet af Overlærer C. A. Rasmussen i et indlæg med titlen “Fuglelivet i Sundet” i bladet “Juleposten 1947”.
C. A. Rasmussen var  i 1921 flyttet til byen sammen med hustruen. De havde fået bolig i Østergade 42 på 1. sal ved biografen. Senere boede de nogle år i Klostergade, i Strygejernet, hvor de fra deres vinduer havde udsigt ud over Sundet, særlig inden dyrlæge Porse fik bygget lige overfor.

C. A. Rasmussen havde fået ansættelse på Faaborg Mellem og Realskole og jeg havde fornøjelsen af ham i fagene Regning / matematik og historie mit sidste skoleår 1956 / 57 – det år jeg den sidste lørdag i april måned blev udskrevet af skolen.

C. A. Rasmussen havde stor interesse for fuglelivet på Sundet. En interesse som førte ham på utallige ture ud på det dengang vandfyldte og knapt så farbare sundareal.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply