0 In Fra før min tid/ Sådan set

Sig navnet

Sig mig hvad du hedder så jeg kan nævne dig ved navn

 Martha Anine Wikkelsø var yngste barn af Skræddermester Lars Christian Johansen Wikkelsø og hustru Marie Petrine Sørensen i Horne. Hun blev født i 1898 og giftede sig som 25 årig i Horne Kirke i 1923 med den jævnaldrende Marius Christensen som sidenhen fik offentlig ansættelse.

 På dette tidspunkt var min far, Alfred Vigelsø Hansen (1909) og hans yngre bror, Ernst Vigelsø Hansen (1913), de eneste to i kongeriget som var døbt med navnet Vigelsø.

 Da nu Marius Christensen var blevet ansat i det offentlige, og bar rundt på efternavnet Christensen, – hvad mange af hans kolleger også gjorde – så havde han i nogen tid og velsagtens også på opfordring, overvejet et andet mere særpræget og i ørefaldende efternavn.

 Marius Christensen henvendte sig derfor – jævnfør bestemmelser af lov om navngivning – hos min farmor Karen Cecilie Hansen, enke efter Møller Niels Andreas Hansen, med en forespørgsel, om han med hendes billigelse kunne antage navnet Vigelsø.

Det gav min farmor lov til.

To år før Martha Anine Wikkelsø og Rasmus Christensen giftede dem, fik Rasmus Christensen i juli måned  1921 bevilling til at antage navnet Vigelsø.

 Marius Christensen benyttede sig derefter af nogle bestemmelser i navneloven til at få ”lukket” for yderligere tilgang af navngivninger med navnet Vigelsø som efternavn.

 Nu flaskede det sig så sådan, at Martha Anine Wikkelsø og Marius Christensen imidlertid aldrig fik efterkommere til at føre Vigelsø-navnet videre. Nuværende personer med Vigelsø-navnet er så ene og alene direkte efterkommere (blodsslægtninge) af brødrene Alfred Vigelsø Hansen og Ernst Vigelsø Hansen.

Marius Christensen som blev født på Østerbrogade 87 i Faaborg og som i en årrække besmykkede sig med Vigelsø navnet – han kunne øvrigt være fyldt 112 år i dag den 12. marts 2010.

På øen, hvorfra det hele tager sin begyndelse, er der fundet spor af bosættelser fra en meget fjern fortid. Ret meget mere kan der umiddelbart ikke siges med sikkerhed om den sag.

Via mundtlige overleveringer, runeristninger, tiders dialekter, og nyere skrivekunst har udtrykket Wighgisl’s Ø ændret sig til senere tiders udtryk som Wichelsøe, Wickelsøe, Wikkelsø indtil stavemåden i nyere tid blev vedtaget ved lov, at skulle være Vigelsø. Som så er den moderne betegnelse for Wighgisl’s Ø og som sidenhen også blev et personnavn.

Den mandsperson, af Nordisk afstamning, som bar navnet Wighgisl og som boede på øen, har måske været en betydningsfuld høvding siden den ø han beboede fik betegnelsen Wighgisl’s Ø.

Forskere peger dog på, at ordet kan have sit udspring i betydningen “Den hellige (sol) stråles Ø”  tilbage fra en tid hvor Asetroen har øvet sin indflydelse og hvor kongen Odin var blevet ophøjet til Gud.

© 12.03.2010 Ib Møller Hansen

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply