0 In Fra tiden i Faaborg

Vinteren 46

Den vinter lå sneen tyk og frosten havde i en lang periode haft godt fat. Fugle og dyr i naturen led nød.  Byggeri og anlægsarbejder var sat i bero. Fjorden var lukket af havis og færgefart og sejlads indstillet. Varetransport mellem øer og fastland foregik over isen. Der blev arrangeret stort opsatte væddeløb med biler og isbådssejladser på den tilfrosne fjord. En journalist arrangerede med stor bevågenhed rundflyvninger med start og landing på den isbelagte fjord.

Jeg erindrer svagt, at jeg den vinter ikke var uden for en dør i en lang periode. Jeg erindrer også, at jeg ikke måtte komme med ud at se flyveren som var landet på isen, og det var jeg ikke tilfreds med. Jeg døjede en del med mellemørebetændelse og så var det såmænd  også lidt småt med det varme overtøj i garderoben.

Fars murerarbejde var den vinter indstillet lidt længere end ellers. Han “gik på understøttelse” og var “på fagforeningen” med få dages mellemrum for at få “sit stempel” som det hed. Betalt fagforeningskontingent gav rettigheder. Manglende indbetalt kontingent medførte, at rettigheder til eksempelvis understøttelse forsvandt.

Vinteren 46 var vores mor højgravid med søskendeflokkens sjette barn. Den vinter åd Kakkelovnen sig grådigt gennem bunker af  koks, tørv og træ og der blev brugt mængder af aviser , papir og kvas til optænding i kakkelovnen. Den flittigt brugte askeskuffe havde sin tømmeplads ved skraldespanden bag vaskehuset. Vinduer og døre var utætte og kun to  små rum i huset var opvarmet – den røde stue og spisestuen – forstås. En ny todelt køkkendør blev det år snedkereret af min mors svoger. Døren blev malet vissengrøn. Køkkenets Komfur var et gammelt jernkomfur som blev betjent med en ildrager og den personlige hygiejne med klat- og hårvask foregik ved køkkenvasken. Da tid kom, fik vi et lokalt fremstillet “Jenny” gaskomfur.

Nabokonerne Fru Madsen og Fru Johansen – Marie og Frujo kaldet –  besøgte os jævnligt for en sludder.  Så havde de lidt læsestof med – ugeblade, familiejournaler, Ude og Hjemme, Billedblade,  tegneserier og lignende. Der blev drukket kaffe tilsat kaffeerstatningerne “Richs og Danmarks”.  Pengene var små og udbuddet af varer knap. Hos købmanden blev der købt cigaretter i løsvægt og handlet “på bog”. Trængte familier med slunkne husholdningskasser fik brændselshjælp og havde 25 ører liggende i køkkenskuffen til gasautomaten, der gav gas ved møntindkast. Det hændte at man løb tør for 25 ører og at der blev lukket for gassen. Det hændte også, at der blev lukket for lyset.

Varer var rationerede og familierne fik udleveret rationeringskort. Derhjemme byttede vi de mest eftertragtede rationeringsmærker for grøntsager og Gartner Holger Nielsen på Kalekovej var vores foretrukne leverandør. Gartner Morten Hansen længere oppe ad vejen, ville se kontanter.
Vi havde sankekort til brænde, som vi selv samlede sammen i anviste områder i Alléskoven. Det indsamlede træ bragte vi hjem på en lånt trækvogn. Efterfølgende blev der savet og kløvet brænde og det kunne sågar hænde, at et gammelt møbel endte sine dage i kakkelovnen.

Vinteren 46 var det år, hvor frosten var vedholdende og hvor flyveren landede på isen og hvor to drenge blev fotograferet i en baggård på Østerbrogade.

“Ka´I ik´lie stille jer op u i gårdet”, blev der spurgt…

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply