1 In Fra tiden i Faaborg/ Slægt

En interesse opstår

Selvom jeg i skolens historietimer fortrinsvis og med stor opmærksomhed hørte om konger, grever, baroner, godsejere, rigsråds –og rigsdagsmedlemmer og modige og snarrådige krigsherrers glorværdige bedrifter, så har jeg som voksen også rettet min opmærksomhed mod den kendsgerning, at der unægtelig ligger en ligeså stor historisk sandhedsværdi i den omstændighed, at det i høj grad var de almindelige jævne slægter i by og på land, som dannede grundlaget for livet i Danmark gennem tiderne og at det netop var de menneskers skæbne, der blev forudsætningen for, at vi er dem vi er og at vi kan leve, som vi gør.

Enhver slægt har sine historier og traditioner og skæbner placeret i en given tid og geografisk sted. Dog er det ikke ligegyldig på hvilket tidspunkt videreformidlingen om slægtens historie, fra en generation til den næste, sker på.

For mit eget vedkommende kom interessen først, da jeg var midt i 30’erne. Derhjemme fortalte mine forældre meget om ”de gamle” i familien. Specielt min far havde mange historier og anekdoter om hans Horneslægt. Min mor var også optaget af slægten.

guhl22

guhl11

Særlig ivrigt talte hun om Guhl’erne    – synonymt med

Jørgen Daniel Guhl      (1720 – 1812)

gift 1756  i Faaborg Kirke med

Cathrine Rasmusdatter Braad (1729 – 1793). 

Min tip-tip-tip-oldefar, Jørgen Daniel Guhl, var indvandret til Danmark fra Tyskland. Efter at have været beskæftiget med sit håndværk i nogle år, købte han i 1772 tre parceller i den østlige ende af Østergade i Faaborg. Her drev han sin skomagerforretning og garverivirksomhed indtil han på grund af alder og et vigende helbred lod sønnen overtage forretningen.

Da jeg som ung hørte historierne , interesserede de mig ikke det fjerneste. Jeg var ung og syntes på det tidspunkt, at de gamle i slægten var uinteressante.

I 1970 døde min faster. Hun efterlod sig nogle spændende indrammede runde portrætfoto og nogle pennetegnede portrætter som mine forældre arvede og som blev hængt op på væggen derhjemme. Der iblandt var ”Guhl’erne”. 

Pludselig var Guhl’erne blevet synlige. Pludselig kunne de ses med deres stovte lidt mopsede udtryk, med store hvide parykker med pandebånd, krøller og sløjfe i fletningen, kalvekrøs, sølvknapper og lændefrakke.

Hvilket syn.

Efter den tid ændrede min interesse for slægten sig lige så stille og roligt og med årene har jeg, blandt mange andre løste slægtsforskningsopgaver, fået kortlagt Guhl’erne. En væsentlig interesse for slægtsforskningen havde også sit udgangspunkt i den omstændighed, at jeg var blevet bekendt med, at jeg havde anefald med min hustru, Ellis. Altså, at vi havde samme forfædre.

Desværre er arbejdet med at kortlægge Guhl’erne først begyndt og afsluttet efter begge mine forældres død.

You Might Also Like

  • Jørgen Daniel Guhl med hustru og børn | ibmh's blog
    16. november 2009 at 11:10

    […] Jørgen Daniel Guhl var af tysk afstamning. Om ham er der endnu en del uafklarede spørgsmål vedrørende hans herkomst. Hvornår han flyttede til Danmark og hvornår han mere præcist bosatte sig i Faaborg, står der en del usikkerhed om. Hans præcise dødsdato og alder kendes med sikkerhed. Derfor ved vi, at han blev født i 1720. […]