In Guhl/ Slægt

En onsdag i 1756

“…Onsdag den 28. april 1756 lod skomager Jørgen Daniel Guhl fæste et skøde pant på et hus af Johan Hofmeir…”

Sådan starter ordlyden i et dokument som bekræfter, at min 3 x tip oldefar i året 1756 indgik handelsaftale om køb af et hus, som lå frit i den nedre endes sydlige side af Østergade i Faaborg, med indhegnet gård og waaning (beboelse) ret ud til vandet – Faaborg Fjord og Sundet forstås.

Købesummen var sat til 126 rigsbankdalere. En femtedel af beløbet havde Jørgen Daniel Guhl som opsparing. Resten lånte han.

Samme måned som handelen fandt sted havde den dengang 36 årige Skomager Jørgen Daniel Guhl trolovet sig med den 27 årige pige Catharina Rasmusdatter Braad, der var datter af  byens pottemager.
Hendes forældres bopæl er vi lidt usikre på, men et sted læser man, at de boede ved “braaddet” hvor bølgerne brækkede og slog ind mod land.

Jørgen Daniel Guhl slutter handel med Johan Sebastian Hofmeir som i dokumentet ses som værende murermester i byen. Til handelen låner Jørgen Daniel Guhl 100 rigsbankdalere af en bonde i Bøjden ved navn Hans Lund og den sidste femtedel af handelssummen havde han som sagt selv.

Måneden efter gifter Jørgen Daniel Guhl sig med Catharina i Faaborg Kirke. Med sig ind i ægteskabet bringer Katharina en 8 årig søn som hed Rasmus og som senere ses som skomager i Grønnegaden.
Sytten år senere – i 1773 –  køber Jørgen Daniel Guhl yderligere tre parceller i Østergade på den sydlige side af vejen.
Det gør han med henblik på, at forbedre sine muligheder for at udføre sit sidehverv som felbereder med garvning og tørring af de huder og skind som han opkøbte af omegnens bønder. Han har ved garvning af egne skind brug for at kunne henlægge store bunker barkflis nær sit værksted og at kunne lægge de garvede huder og skind ud på jorden til tørring.
En del af huderne og skindene brugte han til fremstilling af fodtøj til byens borgere. En anden del af skindene udskibede han til øerne og Sønderjylland og handlede både skind og fodtøj ved markedsdage rundt om i landet.
Flere af byens feltberedere gik dengang sammen om at leje skib for at få fragtet deres varer til forskellige bestemmelsessteder.

Jørgen Daniel Guhls økonomiske habitus kender vi ikke så meget til ud over, at han efterlod sig en del sølvtøj, hovedvandsæg, bøger og andre effekter. At han har haft overskud til i 1790 at lade sig selv og hustruen portrættegne af byens kunstmaler Søren Læssøe Lange, antyder nok, at han og hustruen har haft lidt ud over det mest almindelige til dagen og vejen.
Jørgen Daniel Guhl var selvstændig skomagermester i en lang årrække til trods for, at han aldrig tog borgerbrev som mester.

Han døde 92 år gammel i 1812 efter at have været enkemand i 17 år.

You Might Also Like